W dniu 12 marca 2018 r. w budynku Domu Technika w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Gdańsk SEP, w czasie którego zostały wybrane nowe władze na kadencję 2018-2022. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia ustępujących władz: Prezesa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Zostały również wręczone medale i odznaczenia SEP oraz FSNT-NOT dla członków Naszego stowarzyszenia. Udział w WZO wzięli goście honorowi w tym m.in. Dziekan WEiA PG prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, Prezes Pomorskiej Rady FSNT-NOT prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko oraz członek Zarządu Głównego SEP mgr inż. Jacek Zawadzki. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2014-2018) wygłoszonym podczas WZO przez ustępującego Prezesa Waldemara Dunajewskiego.

Władze SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2018-2022):

Prezes SEP Oddział Gdańsk
Wojtas Stanisław

Zarząd SEP Oddział Gdańsk
Andrzejewska Anna
Borowski Kornel
Jabłonka Jan
Klonowski Tadeusz
Kuczkowski Grzegorz
Kuczyński Andrzej
Kuźma Emil
Melchert Agata
Minkowski Przemysław
Nowosielski Andrzej
Rynkowski Adam
Stromski Brunon
Szumichora Zuzanna
Zimniak Piotr
Żeromski Kamil

Komisja Rewizyjna SEP Oddział Gdańsk
Adamska Urszula
Bulwan Mateusz
Dunajewski Waldemar
Kulling Marcin
Waleński Krzysztof

Sąd Koleżeński SEP Oddział Gdańsk
Boryń Henryk
Jakubiuk Kazimierz
Wawrzyński Andrzej

Dodaj komentarz