Kurs E i D

Szkolenia z wolnego naboru w grupie elektroenergetycznej dla osób indywidualnych i skierowanych przez firmy

(szkolenia dla firm w ich siedzibie patrz niżej)

Termin:

Kurs w Gdańsku:  II połowa września 2024 (forma hybrydowa - zależnie od deklaracji uczestnika)

Kurs w Gdyni:  

Kurs w Wejherowie:  

Miejsce:

Szkolenia odbywają się w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie dopiero po uzyskaniu odpowiedniej liczby chętnych w danym miejscu.

- Gdańsk, Szkoła Okrętowa i Ogólnokształcąca CONRADINUM w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Piramowicza 1/2 - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek, piątek) w godzinach 16:00 - 20:00.

- Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48 - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) w godzinach 16:15 - 20:15.

- Wejherowo, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9 - trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, piątek) w godzinach 16:00 - 20:00.

Koszt:

- 600 zł - "Eksploatacja" (6 spotkań – 30 godz.)*

- 850 zł - "Eksploatacja", "Pomiary" i "Dozór" (10 spotkań – 50 godz.)*

* Liczba zajęć i ostateczna cena kursu ustalana jest na podstawie programu dostosowanego do potrzeb grupy.

Cena kursu nie obejmuje: kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników, konspektów itp.

Sposób zgłoszenia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DO POBRANIA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres sep@sep.gda.pl, w tytule wiadomości wpisując: zgłoszenie na kurs SEP - wolny nabór bądź zapytanie ofertowe - kurs SEP (w przypadku firm).

Inne:

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe:

Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537 

Osoby indywidualne mają obowiązek dokonać płatności przed lub w dniu rozpoczęcia kursu podając w tytule przelewu:

imię i nazwisko, kurs SEP w miejscowości ...

Istnieje również możliwość dokonywania opłat kartą płatniczą w biurze Oddziału.

Firmy, które skierowały pracownika przy zgłoszeniu winny dodatkowo podać dane do faktury. Faktury będą wystawiane w trakcie trwania kursu. Firmy mogą też dokonać płatności przed wystawienie faktury podając w tytule przelewu: imię i nazwisko kursanta, dane do faktury.

Szkolenia organizowane na zlecenie firmy w siedzibie bądź innym miejscu wybranym przez zleceniodawcę

Szczegóły:

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres sep@sep.gda.pl w treści zapytania proszę umieścić informacje:
- nazwa, siedziba firmy,
- miejsce szkolenia,
- liczbę uczestników szkolenia,
- liczbę egzaminów
- wytyczne dot. zakresu szkolenia (tematyki).

W odpowiedzi z naszej strony prześlemy Państwu wycenę szkolenia i egzaminu.

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: