W kadencji 2022-2026 Prezesem Oddziału jest   Stanisław Wojtas.

W skład Zarządu wchodzą:

1. Prezes Wojtas Stanisław
2. Wiceprezes ds. rozwoju i promocji Andrzejewska Anna
3. Wiceprezes ds. kontaktów statutowych Kuczyński Andrzej
4. Wiceprezes ds. działalności gospodarczych Stromski Brunon
5. Wiceprezes ds. organizacyjnych Zimniak Piotr
6. Skarbnik Szumichora Zuzanna
7. Sekretarz Minkowski Przemysław
8. Członek Zarządu Dobrzyński Marcin
9. Członek Zarządu Jabłonka Jan
10. Członek Zarządu Klonowski Tadeusz
11. Członek Zarządu Kulling Marcin
12. Członek Zarządu Kuźma Emil
13. Członek Zarządu Nowosielski Andrzej
14. Członek Zarządu Ronkowski Mieczysław
15. Członek Zarządu Seklecki Konrad
16. Członek Zarządu Zawadzki Patryk

 

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: