W zakładce została przedstawiona dostępna w biurze SEP Oddział Gdańsk literatura pomocna w przygotowaniach do egzaminów kwalifikacyjnych. Przy każdej pozycji podana jest cena wraz z krótkim opisem ukazującym tematykę.

Istnieje możliwość sprzedaży wysyłkowej. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od zamawianych/ej pozycji.


Egzamin Kwalifikacyjny (wyd. XI, stan prawny kwiecień 2023)

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

Kurs przygotowawczy

Radosław Lenartowicz

Książka zawiera podstawową wiedzę dla osób wykonujących prace przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym. Pozycja niezbędna dla nauki do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiskach eksploatacji i dozoru (E i D). Niniejsza pozycja obejmuje swym zakresem całą tematykę egzaminacyjną.

Cena: 80 zł


 


Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków

Władysław Orlik

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące prób i pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych (okresowych) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w oparciu o aktualne normy i przepisy. Zawiera zasady ich wykonywania, stosowane metody i przyrządy. Jest odpowiednią pozycją dla osób zajmujących się pracami pomiarowo-kontrolnymi.

Cena: 80 zł


 


Monter Instalacji Elektrycznych

Władysław Orlik

Książka zawiera podstawowe wiadomości dot. instalacji w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Autor omawia zagadnienia związane ze stosowanymi materiałami, osprzętem i niezbędne narzędzia wskazując przy tym obowiązujące przepisy i normy. Książka przyda się osobom wykonującym instalacje elektryczne.

Cena: 56 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 5
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Cena: 17 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 6
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

Cena: 20 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 7
Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki. Urządzenia do elektrolizy. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

Cena: 17 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Fryderyk Łasak

Zeszyt 9
Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV.

Cena: 15 zł

 


Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia

Stanisław Czapp

Książka ma na celu przedstawienie w bardzo zwięzły sposób najważniejszych zasad projektowania i oceny ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach niskiego napięcia. Czytelnik znajdzie tutaj opis skutków przepływu przez człowieka prądu stałego, przemiennego czy powszechnie także występującego prądu odkształconego zawierającego wiele wyższych harmonicznych. Będzie można przeczytać tutaj o zastosowaniu środków ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, ochronie przy uszkodzeniu czy ochronnie uzupełniającej.

Cena: 62 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach

Kazimierz Buczek

Książka zawiera informacje z zakresu techniki cieplnej, zasad budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 2.

Cena: 60 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Jan Dyb, Ryszard Miś, Tadeusz Zawadzki

Książka zawiera informacje o gazach i paliwach gazowych, zasadach budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 3.

Cena: 65 złOperator zespołów prądotwórczych

Mariusz Brzęcki

W książce omówiono zasadę działania, budowę, dobór i eksploatację zespołów prądotwórczych. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne dla operatorów tych urządzeń, przynależną dokumentację techniczno-ruchową oraz zasady bhp.

Cena: 32 zł


Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: