W zakładce została przedstawiona dostępna w biurze SEP Oddział Gdańsk literatura pomocna w przygotowaniach do egzaminów kwalifikacyjnych. Przy każdej pozycji podana jest cena wraz z krótkim opisem ukazującym tematykę.

Istnieje możliwość sprzedaży wysyłkowej. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od zamawianych/ej pozycji.


Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów

Fryderyk Łasak

Cena: 35 zł


 


Poradnik. Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV
Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne

Paweł Budziński

Książka zawiera opis wyłączników wysokiego napięcia, przedstawia kolejne etapy rozwoju techniki wyłącznikowej od jej początków do współczesności. Książka przeznaczona jest dla ludzi zajmujących się eksploatacją i serwisem aparatury wysokiego napięcia oraz projektowaniem stacji elektroenergetycznych.

Cena: 33 zł


 


Egzamin Kwalifikacyjny

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

Kurs przygotowawczy

Radosław Lenartowicz, Witold Zdunek

Książka zawiera podstawową wiedzę dla osób wykonujących prace przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym. Pozycja niezbędna dla nauki do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiskach eksploatacji i dozoru (E i D). Niniejsza pozycja obejmuje swym zakresem całą tematykę egzaminacyjną.

Cena: 55 zł


 


Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków

Władysław Orlik

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące prób i pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych (okresowych) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w oparciu o aktualne normy i przepisy. Zawiera zasady ich wykonywania, stosowane metody i przyrządy. Jest odpowiednią pozycją dla osób zajmujących się pracami pomiarowo-kontrolnymi.

Cena: 63 zł


 


Monter Instalacji Elektrycznych

Władysław Orlik

Książka zawiera podstawowe wiadomości dot. instalacji w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Autor omawia zagadnienia związane ze stosowanymi materiałami, osprzętem i niezbędne narzędzia wskazując przy tym obowiązujące przepisy i normy. Książka przyda się osobom wykonującym instalacje elektryczne.

Cena: 42 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 5
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Cena: 17 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 6
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

Cena: 16 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 7
Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki. Urządzenia do elektrolizy. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

Cena: 17 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)
w pytaniach i odpowiedziach

Fryderyk Łasak

Zeszyt 9
Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV.

Cena: 15 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach

Kazimierz Buczek

Książka zawiera informacje z zakresu techniki cieplnej, zasad budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 2.

Cena: 50 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Jan Dyb, Ryszard Miś, Tadeusz Zawadzki

Książka zawiera informacje o gazach i paliwach gazowych, zasadach budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 3.

Cena: 55 złOperator zespołów prądotwórczych

Mariusz Brzęcki

W książce omówiono zasadę działania, budowę, dobór i eksploatację zespołów prądotwórczych. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne dla operatorów tych urządzeń, przynależną dokumentację techniczno-ruchową oraz zasady bhp.

Cena: 32 złInstalowanie urządzeń gazowych - poradnik

Konrad Bąkowski

Książka jest zbiorem praktycznych wskazówek dla projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji gazowych. Przedstawia zagadnienia techniczne z uwzględnieniem aktualnych przepisów zgodnie z postanowieniami PN-En i dyrektywami UE.

Cena: 65 zł


 


SIECI ŚREDNICH NAPIĘĆ
Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń

Witold Hoppel

Książka dedykowana jest projektantom, operatorom sieci, ale i w pewnym zakresie studentom uczelni wyższych. Porusza trzy zagadnienia: sposoby pracy punktu neutralnego, ochrony przed porażeniami przy dotyku pośrednim, doboru nastaw zabezpieczeń.
Zawiera również ponad 20 przykładów obliczeniowych, które zostały przygotowane na podstawie prac wykonywanych głównie dla energetyki zawodowej. Te przykłady mogą przydać się Czytelnikom, którzy rozpoczynają pracę w tej dziedzinie.

Cena: 75 zł


 

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: