W dniu 20 marca br. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk szkolenie pt. „Projektowanie i budowa instalacji odgromowych zgodnie z wymaganiami aktualnych norm i badań”. Udział w nim wzięli członkowie SEP oraz POIIB. Prelegentami podczas wydarzenia byli dr inż. Stanisław Wojtas oraz dr hab. inż. Marek Olesz. Prezentację swoich systemów przedstawiła również firma Elko-Bis.

Materiały ze szkolenia dostępne są w tym miejscu
Jednocześnie dziękujemy dr inż. Stanisławowi Wojtasowi za ich udostępnienie.

Dodaj komentarz