Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gdańsk
ogłasza

VII EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ INŻYNIERSKĄ

Zasady konkursu dostępne są w regulaminie - do pobrania
Wniosek konkursowy - do pobrania

Termin składania wniosków - 30 kwietnia 2020 r.

Podstawowymi nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
I miejsce – 2.500 zł
II miejsce – 1.500 zł
III miejsce – 1.000 zł

Jury konkursowe będzie oceniać prace w następującym składzie:
a) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej
b) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki  Politechniki Gdańskiej
c) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektrycznego
Uniwersytetu Morskiego w  Gdyni
d) Osoba wyznaczona przez Dyrektora
Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk
e) Prezes SEP Oddział Gdańsk – dr inż. Stanisław Wojtas
f) Przewodniczący Jury – dr inż. Kornel Borowski
g) Członek jury – dr inż. Henryk Boryń
h) Członek jury – mgr inż. Henryk Koseda

Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na adres : mbehnke@sep.gda.pl 

Wszystkich spełniających warunki konkursowe już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału !

Partnerzy

Współpracujemy z: