W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Przewodniczący Waldemar Dunajewski
2. Z-ca przewodniczącego Marcin Kulling
3. Sekretarz Krzysztof Waleński
4. Członek Urszula Adamska
5. Członek Mateusz Bulwan

 

Partnerzy

Współpracujemy z: