W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Przewodniczący Waldemar Dunajewski
2. Z-ca przewodniczącego Urszula Adamska
3. Sekretarz Krzysztof Waleński
4. Członek Katarzyna Adel
5. Członek Mateusz Bulwan

 

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: