Komisja Młodzieży
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk

Na posiedzeniu Zarządu SEP o. Gdańsk, które odbyło się 20 czerwca 2011, reaktywowano Komisję Młodzieży (dalej: KM SEP OG), powołując Kacpra Matuszyńskiego na jej przewodniczącego. Decyzja ta była poparciem dla kontynuowania pracy, którą rozpoczęło pod przewodnictwem Grzegorza Kuczkowskiego Studenckie Koło SEP przy Politechnice Gdańskiej.

Walne Zjazdy Delegatów w Łodzi (2006r.) i w Katowicach (2010r.) oraz XXIV Kongres Techników Polskich w Łodzi (2011r.) przyjęły specjalne uchwały dotyczące zintensyfikowania działalności z młodzieżą. Komisja Młodzieży Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk przygotowała swój program w odpowiedzi na te uchwały. Przy zaangażowaniu kół studenckich i udanej aktywizacji uczniów szkół technicznych uda się przygotować dla Oddziału kadry na nadchodzącą przyszłość.

Aktualny przewodniczący KM - Wojciech Gaweł.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z przewodniczącym Komisji.

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: