W dn. 10 czerwca br. w Centrum św. Jana z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka odbyło się spotkanie członków Zarządu SEP O/G wraz z zaproszonymi członkami Kół, w trakcie którego wręczone zostały odznaczenia/wyróżnienia:

  • Dyplom Uznania z okazji 60-lecia działalności w SEP oraz szafirowa OH SEP: Edward Musiał, k-1
  • Złota OH SEP: Ludwik Ziółkowski, k-129, Andrzej Wojewski, k-4
  • Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego: Andrzej Drewniak, k-113, Andrzej Kurowski, k-129, Grzegorz Niewdana, k-129
  • Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego: Emil Kuźma, k-17
  • Złota OH NOT: Andrzej Nowosielski, k-113
  • Srebrna OH NOT: Piotr Zimniak, k-115

 

Po części oficjalnej przedstawiciel firmy Sonel przedstawił prezentację na temat przyrządów pomiarowych.

Następnie uczestnicy wydarzenia mieli okazję zwiedzenia Centrum św. Jana.

Kościół św. Jana jest kościołem trójnawowym, halowym z jednonawowym transeptem. Każda z trzech naw korpusu i prezbiterium nakryta jest osobnym dachem. Długość kościoła wynosi 55,10 m, szerokość 20,18 m. Czterokondygnacyjna wieża ma wysokość 47 m. Jest ona udekorowana zespołami blend i ornamentowanymi fryzami, odzwierciedlającymi kilkuetapowy czas jej powstawania. Wieża jest nakryta niewysokim czterospadowym dachem i zwieńczona smukłą sygnaturką.

 

YES! Gdańsk 2021

Posted by Karolina Siemińska on  14 czerwca 2021

Dnia 7 maja 2021 roku o godzinie 12:00 na platformie wideokonferencyjnej Zoom odbyła się piąta już edycja wydarzenia Young Electric Summit. W tym roku, mimo sytuacji pandemicznej, zdecydowano się kontynuować tradycję, ale w nieco innej formie. Nowość polegała na całkowitym przeniesieniu wydarzenia do sieci. Zarówno konferencja jak i szkolenia przeprowadzono z wykorzystaniem platform odpowiednio Zoom oraz MS Teams.

Celem YES! Gdańsk jest wyjście naprzeciw potrzebom studentów oraz stworzenia im okazji do zaczerpnięcia wiedzy od ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Tegoroczna edycja skupiła się na konferencji, podczas której trzech prelegentów, wykładowców Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wygłosiło prelekcje na tematy związane z szeroko pojętą energetyką.

Komitet YES! Gdańsk 2021

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.

Zasady konkursu dostępne są w regulaminie – do pobrania
Wniosek konkursowy – do pobrania

W ostatnich tygodniach członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej w składzie Mateusz Breza, Filip Grabowski – będący autorami projektu dyplomowego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC” – oraz Maksymilian Malinowski i Patryk Zawadzki otrzymali grant w wysokości 59 800 zł w ramach programu Plutonium Supporting Student Research Teams na realizację projektu pt. „Rozbudowa cyfrowego sterownika polowego przeznaczonego do pracy w stacji DC”. Projekt realizowany jest w Laboratorium LINTE^2 będącego częścią WEiA PG. Kierownikiem projektu jest mgr. inż. Andrzej Kuczyński.

Od lewej Filip Grabowski, Mateusz Breza

Z otrzymanych funduszy, zespół projektowy zamierza dokonać rozwoju sterownika SBC-DC (ang. Station Bay Controller for DC) wykonanego w ramach projektu inżynierskiego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”. Ponadto w ramach przeznaczonych środków zespół planuje zbudować 4 takie sterowniki polowe, które będą sterowały i nadzorowały pracą łączników w polach DC Rozdzielnicy Konfiguracyjnej Niskiego Napięcia (RKNN) Laboratorium LINTE^2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Planowany termin zakończenia projektu to 31.01.2023 r.
W obecnym stanie sterownik SBC-DC zastępuje tylko część funkcji wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego U-MLEs-PLv-Ts zainstalowanego w polach DC RKNN, który w dotychczasowej eksploatacji wykazał się dużą awaryjnością i zawodnością. Docelowo zespół projektowy chce aby urządzenie SBC-DC przejęło wszystkie pozostałe kluczowe funkcjonalności wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego.

Program Plutonium Supporting Student Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Więcej o programie PLUTONIUM można doczytać tutaj:
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem programu
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem wyników

Seminarium – 28 stycznia 2021 r.

Posted by Marek Behnke on  10 lutego 2021

W dn. 28 stycznia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku odbyły się zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk dwa seminaria. Seminaria wygłoszone były podczas ostatniego punktu wydarzenia „SPOTKANIA NOWOROCZNEGO” SEP Oddział Gdańsk.

Pierwsze seminarium pt. „Uwagi przydatne w procesie projektowania ochrony odgromowej”
wygłosił dr inż. Stanisław Wojtas.
Tematyką poruszaną podczas prezentacji był:
1. Aktualny stan prawny norm dotyczących ochrony odgromowej,
2. Gęstość wyładowań atmosferycznych na terenie Polski,
3. Długość efektywna uziemień do celów ochrony odgromowej,
4. Ochrona elementów metalowych na dachach z LPS.

Prelegentem drugiego seminarium był dr inż. Kornel Borowski a temat prezentacji brzmiał
„Czego jeszcze nie wiesz o oświetleniu LED?”.
Podczas prezentacji omówione były następujące tematy:
1. Historia źródeł światła oraz historia LED,
2. Budowa współczesnych LED,
3. Diody stosowane w lampach LED – DIP oraz LED – SMD,
4. Jakość opraw i źródeł LED.

Partnerzy

Współpracujemy z