Historia Politechniki Gdańskiej

Posted by Marek Behnke on  23 października 2019

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem dot. historii Politechniki Gdańskiej, przeprowadzonym z dr hab. inż. Dariuszem Świsulskim, prof. PG – członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zmarł Kazimierz Sułkowski

Posted by Marek Behnke on  11 października 2019

Na początku października br. odszedł od Nas kol. Kazimierz Sułkowski, urodzony 14.10.1924 r. w Szymonkach gm. Płońsk. Ukończył Politechnikę Gdańską uzyskując tytuł – mgr inż. elektronik. Od roku 1950 był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego aktywnym działaczem. W latach 1958-1978 pełnił funkcję przewodniczącego koła zakładowego SEP. W okresie 1978-1984 był członkiem zarządu SEP Oddział Gdańsk,  natomiast w latach 1987-1990 przewodniczącym Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także vice przewodniczącym Sekcji Elektroniki i Telekomunikacji. Został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP (1972, 1977), Srebrną i Złotą Odznaką Honorową FSNT-NOT (1980, 1983), medalem im. prof. M.Pożaryskiego (1987), medalem 90-lecia SEP oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1966) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia (1978). Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1970) jak również Zasłużony dla Gdańska (1971).

Zmarł Stanisław Maciej Dąbrowski

Posted by Marek Behnke on  30 września 2019

Z głębokim żalem informujemy, iż w dn. 26 września 2019 r. zmarł Kol.Stanisław Maciej Dąbrowski – prezes Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 2006-2010.

Stanisław Maciej Dąbrowski urodził się 14 kwietnia 1938 roku w Zduńskiej-Woli. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, w roku 1966 uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Pracę zawodową rozpoczął w Z.C.P. Włocławek jako kierownik laboratorium elektroenergetycznego, następnie pracował jako projektant – inspektor nadzoru w BP „Prosynchem” Gliwice O/Włocławek – Zakłady Azotowe. Po przeniesieniu się do Gdańska w 1973 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika zespołu – głównego projektanta w BP „Bipronaf” Kraków – Rafineria Gdańska, aż do przejścia na emeryturę. W okresie pracy zawodowej uzyskał liczne dodatkowe umiejętności i uprawnienia – nauczyciela szkół zawodowych, wykładowcy SEP, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, rzeczoznawcy SEP, państwowego rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego.

Do SEP wstąpił w 1966 roku. Był współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym koła zakładowego SEP nr 64 przy Rafinerii Gdańskiej (obecnie Grupa LOTOS SA), a przez kilkanaście lat przewodniczącym Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gdańskiego. Od 1980 roku był członkiem Zarządu Oddziału, a w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego SEP. Był członkiem Centralnej Komisji Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zarządu Głównego SEP (od 1993 roku), kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Gdańsku (od 2006 roku) oraz członkiem Zarządu Oddziału NOT w Gdańsku (od 2008 roku). Za działalność zawodową i stowarzyszeniową uhonorowany został: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową FSNT-NOT, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami stowarzyszeniowymi – Kazimierza Szpotańskiego, prof. Mieczysława Pożaryskiego, prof. Józefa Węglarza,  prof. Stanisława Szpora oraz 90-lecia SEP. W roku 2008 Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał mu godność Zasłużonego Seniora SEP (nr 608).

Kurs na uprawnienia SEP – Gdańsk

Posted by Marek Behnke on  16 września 2019

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna) w Gdańsku.

Termin rozpoczęcia – 8 października 2019 r.  (wtorek) godz. 16.00

Miejsce szkolenia:
Szkoła Okrętowa i Ogólnokształcąca CONRADINUM w Gdańsku, ul. Piramowicza 1/2
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – wtorek, środa, piątek – w godzinach 16:00 -20:00

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań – 30 godz.) – 350 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” – (10 spotkań – 50 godz.) –  500 zł 

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl lub mbehnke@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO, które odbędą się w dn. 24-27 września br. na terenie AmberExpo w Gdańsku. Jest to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. TRAKO, to doskonała okazja do promowania transportu szynowego (kolej i tramwaj) spedycji i logistyki kolejowej, prezentacji najnowszych technologi oraz spotkania w środowisku branżowym.

Imprezie towarzyszy bogaty program m.in. debaty, konferencje, liczne seminaria i prezentacje firm oraz Dzień Edukacji i Kariery TRAKO. SEP od początku istnienia targów współpracuje z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA przy ich organizacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do odwiedzenia stoiska Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które w czasie trwania targów ulokowane będzie w Hali B. 

Więcej szczegółów nt. TRAKO dostępne jest pod adresem http://trakotargi.amberexpo.pl/

Partnerzy

Współpracujemy z