Kurs na uprawnienia SEP – Gdańsk

Posted by Marek Behnke on  10 stycznia 2020

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna) w Gdańsku.

Planowany termin rozpoczęcia – 24 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 16.00

Miejsce szkolenia:
Szkoła Okrętowa i Ogólnokształcąca CONRADINUM w Gdańsku, ul. Piramowicza 1/2
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – wtorek, środa, piątek – w godzinach 16:00 -20:00

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań – 30 godz.) – 350 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” – (10 spotkań – 50 godz.) –  500 zł 

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl lub mbehnke@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Z przyjemnością informujemy, że podczas spotkania świąteczno-noworocznego organizowanego pod koniec grudnia ubiegłego roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, były prezes SEP Oddział Gdańsk, a obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Waldemar Dunajewski – otrzymał „Statuetkę wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży”. Wręczenia dokonał prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotr Szymczak. 
Należy zaznaczyć, że co roku laureatami konkursu zostaje nie więcej niż pięć osób z całej Polski. Cieszymy się zatem, że wkład w edukację i opiekę nad młodzieżą gdańskiej społeczności akademickiej został doceniony na forum ogólnopolskim.

Życzenia

Posted by Marek Behnke on  24 grudnia 2019

W dniu 17 grudnia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk”. Udział w wydarzeniu wzięło niemal 100 uczestników w tym zaproszeni goście na czele z Członkami Honorowymi SEP – prof. dr hab. inż. Jackiem Mareckim, Andrzejem Wawrzyńskim oraz Henrykiem Bajduszewskim, jak również przedstawicielami Trójmiejskich Uczelni Wyższych – m.in. Dziekanem WE Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Krzysztofem Góreckim oraz dr hab. inż. Mirosławem Wołoszyn – prodziekanem ds. organizacji studiów WEiA Politechniki Gdańskiej . Spotkanie się w tak licznym gronie było idealną okazją do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień dla członków Oddziału, w tym przyznania tytułu „SEP-owca Roku 2019” za całokształt działalności społecznej kol. Kamilowi Żeromskiemu. Wydarzenie to, było także możliwością do złożenia podziękowań wszystkim członkom komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za realizację tegorocznej edycji Gdańskich Dni Elektryki

Pełna lista osób odznaczonych/wyróżnionych dostępna jest pod tym adresem.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za miłą i koleżeńską atmosferę.

Partnerzy

Współpracujemy z