Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Posted by Karolina Siemińska on  19 czerwca 2024

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Planowany termin rozpoczęcia:  II połowa września 2024 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 600,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 850,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej (Skype).

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Osoby nieposiadające jednego z ww. dokumentów, po ukończeniu naszego szkolenia w ramach prowadzonej NPKU otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 6, 7 i 13.

Laboratorium Wyjazdowe SK SEP PG

Posted by Karolina Siemińska on  10 czerwca 2024

W dniach 27-29.05.2024 r., po długiej 5-letniej przerwie, odbyło się kolejne, zorganizowane przez Studenckie Koło SEP Politechniki Gdańskiej – 22. Laboratorium Wyjazdowe.

Przez 3 dni niezapomnianych wrażeń, uczestnicy mieli okazję odwiedzić takie miejsca jak:

 • Elektrownia Wodna Żarnowiec w Czymanowie
 • Browar Grupy Żywiec SA w Elblągu
 • Eaton Automotive Components w Tczewie

Każdy z powyższych zakładów zrobił na uczestnikach wydarzenia imponujące wrażenie. Dzięki Laboratorium członkowie Koła mogli nie tylko zobaczyć w jaki sposób generowana jest energia w naszym systemie elektroenergetycznym, gdy jego zapotrzebowanie jest najwyższe, ale również dowiedzieć się jak wygląda praca degustatora piwa oraz zobaczyć nowoczesne rozwiązania stosowane w przemyśle, które plasują się jako jedne z najnowocześniejszych w Europie.

Każdego dnia po zwiedzaniu zakładów, uczestnicy mieli również czas wolny, który mogli przeznaczyć zarówno na integrację jak również zwiedzanie urokliwych miejsc, w których przyszło im stacjonować.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia składamy podziękowania za wniesiony wkład pracy, zaś uczestnikom Laboratorium za stworzenie niezapomnianej koleżeńskiej atmosfery. Biorący udział w wydarzeniu zapewne zapamiętają je przez bardzo długi czas, z niecierpliwością wyczekując kolejnej edycji.

Liczymy, że w kolejnym roku również nie stanie już nic na przeszkodzie by zorganizować następne Laboratorium!

Sponsorami wydarzenia byli SEP Oddział Gdańsk oraz SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.

YES! Gdańsk 2024

Posted by Karolina Siemińska on  10 czerwca 2024

Young Electric Summit!, w skrócie YES!, jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. Głównym celem projektu, zapoczątkowanego z okazji rocznicy dwudziestolecia istnienia koła, jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy na temat elektroenergetyki dla studentów, naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, w postaci konferencji.

Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się 16 maja w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej (nr 11). Konferencja zgromadziła blisko 160 uczestników, w tym:

 • około 50 studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
 • około 110 uczniów ze szkół: Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
 • 2 delegatów z Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Przedstawicieli 4 firm z branży elektroenergetycznej, w tym ENERGA-OPERATOR SA w roli partnera strategicznego,
 • Oficjeli i gości honorowych m. in.: prodziekana ds. organizacji studiów wydziału EiA dr hab. inż. Marcina Śliwińskiego, prof. PG oraz prezesa gdańskiego oddziału SEP dr inż. Stanisława Wojtasa.

PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA – do pobrania

Wyjazd naukowo-techniczny zorganizowany w dniach 06.05.2024 do 10.04.2024 przez członków studenckiego oraz pracowniczego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni przy wydatnym wsparciu Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Udział w wycieczce o charakterze naukowo-technicznym, wzięli studenci Wydziału Elektrycznego, pracownicy, oraz członkowie Gdańskiego Oddziału SEP. Oprócz celu technicznego wyjazd miał za zadanie poznania ciekawych miejsc historycznych i krajoznawczych oraz zintegrowanie środowiska SEP poprzez wspólne poznawanie regionów Czech.

PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA – do pobrania

Z okazji obchodów jubileuszu 120-lecia urodzin prof. Kazimierza Kopeckiego, w dn. 26 kwietnia br. delegacja złożona z reprezentantów SEP Oddział Gdańsk oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej reprezentowana m.in. przez Prezesa O/G SEP dr inż. Stanisława Wojtasa oraz Dziekana WEiA PG dr hab. inż. Mirosława Wołoszyna, wzięła udział w uroczystości poświęconej uczczenia pamięci zmarłego.

W uroczystościach udział wziął również dr inż. Tomasz Marcinkowski, będący wnukiem prof. Kopeckiego oraz członek zarządu SEP Oddział Gdańsk dr inż. Mieczysław Ronkowski.

Prof. Kazimierz Kopecki urodził się 28 kwietnia 1904 roku. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki Lwowskiej i w 1928 roku uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W 1950 roku uzyskał na Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk technicznych, a w 1958 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów w Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek w Toruniu (pod kierunkiem dyrektora A. Hoffmanna), gdzie zajmował się problemami ekonomicznymi elektryfikacji. W kwietniu 1945 roku przybył do Gdańska i brał udział w odbudowie, uruchomieniu i organizacji Politechniki Gdańskiej, a w szczególności Wydziału Elektrycznego. 

Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich od roku 1928. Pełnił funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego w roku 1933. Po wojnie, w 1945 roku walnie przyczynił się do reaktywacji Oddziału Wybrzeża Morskiego w Gdańsku, biorąc udział w pracach zespołu organizacyjnego oraz pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału w kadencji 1945-1946. Po przekształceniu Oddziału w 1947 roku w Oddział Gdański SEP prof. Kopecki dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Zarządu w latach 1947-1948 oraz 1954-1956. W 1972 roku Profesor uzyskał godność członka honorowego SEP nadaną przez Walny Zjazd Delegatów SEP. Prof. Kopecki zmarł 11 marca 1984 roku w Gdańsku.

Więcej informacji dot. prof. Kopeckiego dostępne na stronie:
https://sep.gda.pl/historia/poczet-prezesow/

                                  Partner

Współpracujemy z