Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Posted by Karolina Siemińska on  27 stycznia 2023

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Termin rozpoczęcia:  30 stycznia 2023 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 450,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 650,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w sali wynalazców na II piętrze w budynku Domu Technika w Gdańsku ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
    – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Po ukończeniu naszego szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 4 i 5.

Zmarł kol. Adam Rynkowski

Posted by Marek Behnke on  28 grudnia 2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dn. 26 grudnia 2022 r. w wieku 80 lat zmarł Nasz serdeczny przyjaciel i kolega dr inż. Adam Rynkowski, wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk i aktywny działacz SEP.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 4 stycznia 2023 r., Msza Święta o godz. 10.00 w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Gdańsk-Strzyża ul. Gomółki 11/13, a pożegnanie i złożenie do grobu o godz. 11.30 w Kaplicy na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu.

Dr inż. Adam Rynkowski był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej oraz Studium Podyplomowego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Katedry Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych PG, student i pracownik w Katedrze prof. Stanisława Szpora. Jako nauczyciel akademicki prowadził badania oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu techniki wysokich napięć oraz kabli elektroenergetycznych WN, ale przede wszystkim prowadził szerokie badania w ramach programów rządowych i resortowych. Autor i współautor ponad 212 publikacji, 14 skryptów, 61 patentów i wzorów RP.
W uznaniu osiągnięć naukowo-badawczych był wielokrotnie nagradzany przez Rektora PG, wojewodę i ministra Edukacji oraz Przemysłu. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wygrał konkursowe stypendium Fulbright-Hays Ministerstwa Edukacji USA i prowadził badania jako Visiting Profesor w Massachusetts Institute of Technologu (MIT) Cambridge, USA.
Kol. Adam członkiem SEP był od 1974 r. Podczas swojej aktywności w Oddziale Gdańsk pełnił m.in. funkcję wiceprezesa zarządu (kadencja 2014-2018) oraz członka zarządu (2018-2022 i 2022-2026) jak również przewodniczącego Rady Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawstwa i przewodniczącego konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską (2014-2018). Wieloletni przedstawiciel SEP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym KT 53. Członek Rady Izby Rzeczoznawców SEP. Odznaczony m.in. Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SEP oraz Medalem im. prof. Stanisława Szpora.

W dn. 8 grudnia br. wziął udział w corocznym spotkaniu świąteczno-noworocznym podczas którego odebrał list jubileuszowy z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin. Cieszył się z powrotu do zdrowia.

Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich O/G oraz pracownicy biura Oddziału, składają rodzinie zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.

W dn. 8 grudnia 2022 r. w Hotelu Mercure przy ul. Jana Heweliusza w Gdańsku miało miejsce „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk”. Udział w wydarzeniu wzięło niemal 100 uczestników w tym zaproszeni goście na czele z przedstawicielami Trójmiejskich Uczelni Wyższych – m.in. Dziekanem WE Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Krzysztofem Góreckim oraz dr hab. inż. Mirosławem Wołoszynem – Dziekanem WEiA Politechniki Gdańskiej. Spotkanie się w tak licznym gronie było idealną okazją do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień dla członków Oddziału, w tym przyznania tytułu „SEP-owca Roku 2022” za całokształt działalności społecznej kol. Michałowi Makuratowi. Wydarzenie to, było także możliwością do złożenia podziękowań wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za realizację tegorocznej edycji Gdańskich Dni Elektryki. Poniżej prezentujemy listę osób wyróżnionych/odznaczonych:

Tytuł „SEP-owiec Roku 2022”
Michał Makurat

Srebrna Odznaka Honorowa SEP
Dariusz Sochacki
Tomasz Cierocki
Marek Kowalczyk
Zbigniew Słomski

Złota Odznaka Honorowa SEP
Anna Łaźniewska-Kostrzewa
Michał Dzienisz

Listy Jubileuszowe
Zuzanna Szumichora – 75 lat
Edward Grzegorczyk – 80 lat
Adam Rynkowski – 80 lat

Komitet Organizacyjny 44. Gdańskich Dni Elektryki
Patryk Zawadzki
Kornel Borowski
Michał Makurat
Piotr Siemienkiewicz
Marek Behnke
Klaudia Gwiaździńska
Adam Popiołkiewicz
Agata Wilde
Patryk Dąbrowski
Maciej Dobrodziej
Dawid Sirocki

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za miłą i koleżeńską atmosferę.

Po raz kolejny uczniowie ze szkół elektrycznych z woj. pomorskiego w dniu 27 października 2022 r. przystąpili do XV edycji Międzyszkolnego Turnieju o Puchar Prezesa Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk.

Do Turnieju przystąpiły 2-osobowe reprezentacje 6 szkół z:
– Gdańska – Zespół Szkół Energetycznych (ZSE)
– Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (ZSCHIE)
– Kartuz – Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy (ZST-K)  
– Malborka – Zespół Szkół Technicznych (ZST-M)
– Słupska – Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich (ZSEL)
– Wejherowa – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” (ZSP nr 2)

Konkurs otworzyli w imieniu szkoły pani Agnieszka Musyt-Lewandowska -Dyrektor ZSE w Gdańsku życząc uczestnikom powodzenia i sukcesów natomiast kol. Andrzej Kuczyński wiceprezes SEP Oddział Gdańsk pełniący funkcję Głównego Sędziego zawodów poinformował o przebiegu i zasadach oceniania konkursu.

Turniej składał się z dwóch części z dziedziny elektryki:
1. teoretycznej (pytania zamknięte, otwarte i zadania m.in. dot. kosztów zużycia energii przez urządzenie elektryczne) oraz pytania związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym
2. praktycznej – montaż instalacji elektrycznej z dwoma obwodami: gniazd i oświetlenia; należało zamontować: licznik energii elektrycznej, wyłączniki: nadprądowe i różnicowoprądowy i przekaźnik priorytetowy. Ponadto należało wykonać kilka pomiarów.

Część teoretyczną przygotował SEP O. Gdańsk, praktyczną nauczyciele ZSE w Gdańsku, którym przewodniczył kol. Marcin Kujawski.

Po zakończeniu konkursu Główny Sędzia zawodów przedstawił wyniki.

Najlepszymi w poszczególnych częściach okazały się szkoły – z części:
– teoretycznej – Wejherowo przed Gdańskiem i Gdynią; najlepszy wynik indywidualny uzyskał uczeń z Wejherowa: Mateusz Sikora
– praktycznej – Kartuzy przed Gdańskiem i Słupskiem.

Po podsumowaniu wyników obu części okazało się, że zwycięzcą XV Edycji Turnieju został Zespół Szkół Energetycznych z Gdańska w składzie Mikołaj Kotłowski i Mikołaj Niespodziany zdobywając Puchar Prezesa SEP O. Gdańsk.

Kolejne miejsca zajęły szkoły:
IIPZS z Wejherowa w składzie Szymon Pawlak i Mateusz Sikora,
III – ZST-K z Kartuz: Sebastian Sydlak i Tomasz Tesmer,
IVZST-M z Malborka: Igor Lipski i Philip Witka, (był po raz pierwszy),
V ZSCHIE z Gdyni: Oliwier Lawrenc i Mirosław Szulc,
VI ZSEL ze Słupska: Szymon Rostowski i Filip Tatarski.

Turniej odbywał się w nowym budynku szkoły przygotowanym do prowadzenia zajęć praktycznych. Na dachu zainstalowano instalację fotowoltaiczną i solary, które nie tylko dostarczają energię do budynku, również służą do poznania jak zmontować i wykorzystać ekologiczną energię. Opiekunowie/nauczyciele uczniów z innych szkół mogli zapoznać się z nowym wyposażeniem technicznym oraz wymienić doświadczenia związane z wprowadzeniem nowych programów nauczania. Taki nowoczesny budynek dydaktyczny umożliwia zdobycie uczniom konkretnych umiejętności, dzięki którym będą atrakcyjni na rynku pracy.

Jak co roku szkoły kształcące w zawodach o profilach technicznych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów zarówno w Trójmieście jak i w Kartuzach, Wejherowie, Malborku i Słupsku. 

Tradycją turnieju jest to, że za każdym razem odbywa się w innej szkole. Formuła ta umożliwiła każdej szkole organizowanie konkursu, a ponadto nauczyciele innych szkół mogą poznać wyposażenie u organizatora i zapoznać się z wyposażeniem i ze sposobami realizacji programów nauczania.

Na zakończenie Pani Dyrektor ZSE Agnieszka Musyt-Lewandowska podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju, a przedstawiciele SEP O. Gdańsk wręczyli nagrody.

                                                                                     Partner  

         

Współpracujemy z