ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
„ELEKTROWNIA JĄDROWA DLA POLSKI, DLA POMORZA”

18 grudnia 2023 (poniedziałek) godz. 9:00 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie, im.  „Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł”
ul. Strzelecka 9  Wejherowo

Przewidywany porządek konferencji:

Część pierwsza – Referaty:
1.    Aktualna sytuacja elektrowni jądrowej na Pomorzu
– przedstawiciel spółki
Polskie Elektrownie Jądrowe
2.    Strona ekonomiczna budowy elektrowni jądrowej
3.    Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych
– inżynier Władysław Kiełbasa
4.    Kwestia wpływu elektrowni na środowisko Bałtyku
– przedstawiciel Fundacji Fota4Climate

Część druga:
Panel dyskusyjny z udziałem naukowców i polityków
a także działaczy społecznych zajmujących się tą tematyką
.

Organizatorzy:
– Starostwo Powiatowe w Wejherowie
– Obywatelski Ruch na Rzecz Energetyki Jądrowej
– Stowarzyszenie na rzecz elektrowni jądrowej na Pomorzu
– Komitet TAK dla atomu w gminie Choczewo
– Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Gdańsku

Szlachetna Paczka

Posted by Karolina Siemińska on  8 grudnia 2023

Szanowni Państwo,

Członkowie Studenckiego Koła SEP przy Politechnice Gdańskiej wraz z wydziałem EiA po raz kolejny zaangażowali się w akcję organizacji „Szlachetnej Paczki”.
 
Mamy już wybraną rodzinę, lista jej potrzeb znajduje się pod poniższym linkiem:
 
Głównie potrzebujemy jedzenia z długą datą ważności oraz artykułów chemicznych i higienicznych. Szczegóły znajdują się w linku poniżej, jeżeli ktoś zdecyduje się na zakup jakiejś rzeczy z listy po lewej, proszę o zaznaczenie rezerwacji.   
 
Można również się przyłączyć do akcji wpłacając dowolną kwotę na konto:
Adam Dylak
Numer rachunku:  45 2530 0008 2049 1070 3983 0001
Tytuł: „Szlachetna Paczka – x osób
x – liczba osób, które się złożyły na przesłaną kwotę (np. wysyłający, małżonek – x=2). Potrzebne to będzie do statystyk.
 
Na produkty czekamy do 14.12.2023. W sprawie odbioru produktów proszę o kontakt na nr 660 484 510 w celu zorganizowania transportu. 
 
W razie wszelkich pytań zapraszam do kontaktu:
Adam Dylak
Tel.: 660 484 510

Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Posted by Karolina Siemińska on  5 grudnia 2023

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Planowany termin rozpoczęcia:  II połowa stycznia 2024 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 550,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 800,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej (Skype).

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

  • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
    – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Po ukończeniu naszego szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 6, 7 i 13.

46. Gdańskie Dni Elektryki oraz 24. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka już za nami. Oba wydarzenia organizowane przez Oddział Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dn. 8-12 listopada br., którym głównym miejscem wydarzenia była Politechnika Gdańska cieszyły się niesamowicie wysoką frekwencją liczącą łącznie kilkaset osób.

Ogólnokrajowy charakter obu wydarzeń, stanowił niebywałą okazję do wymiany wiedzy, nie tylko tej praktycznej i teoretycznej, ale również pokoleniowej, z racji tego, że uczestnikami ODME są przede wszystkim studenci, zaś GDE środowisko naukowe i branżowe z wieloletnim doświadczeniem. Tematem przewodnim obu konferencji była „Integracja Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii”. Zgodnie z tradycją w czasie ODME odbyły się posiedzenia Centralnej Komisji Młodzieży SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP.

Pełna relacja z wydarzenia – do pobrania

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział zarówno w GDE jak i ODME !

                                  Sponsor strategiczny GDE 

Współpracujemy z