ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Posted by Marek Behnke on  23 grudnia 2020

Stypendia naukowe i organizacyjne SEP

Posted by Marek Behnke on  23 grudnia 2020

Podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP, które odbyło się w formie zdalnej w dn. 11 grudnia br., nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Z Oddziału Gdańsk SEP stypendia otrzymały poniższe osoby :
– kol. Magdalena Grzymkowska, studentka studiów 2 stopnia na kierunku elektrotechnika oraz kol. Mateusz Breza, student studiów 1 stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Stypendyści wykazali się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

– kol. Julia Solecka, absolwentka WEiA PG, otrzymała stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Julia wykazała się znaczącymi rezultatami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz dobrymi wynikami w nauce.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

W dniu 8 grudnia 2020 roku miały miejsce obchody 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej laboratorium LINTE^2, a udział w niej wzięli m.in. JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz kilku zaproszonych gości, w tym Dziekan Ludwik Referowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk dr inż. Stanisław Wojtas. Pozostali Goście i Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki uczestniczyli w obchodach w trybie zdalnym.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród, wyróżnień oraz stypendiów. Stypendia przyznane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk otrzymali studenci – Bartłomiej Bladowski, Magdalena Grzymkowska, Maksymilian Malinowski, Dorota Ostrowska, Patryk Zawadzki oraz Joanna Żórawska. Ich oficjalnego wręczenia dokonał Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.

Zmarł kol. Jerzy Martyński

Posted by Marek Behnke on  11 grudnia 2020

Z przykrością zawiadamiamy, iż w dn. 7 grudnia 2020 r. zmarł wieloletni członek
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk kol. Jerzy Martyński. 

Jerzy Martyński urodził się 13 września 1947 r., zaś do SEP wstąpił w 1976 r. Przez wiele lat funkcjonował w Ośrodku Rzeczoznawstwa SEP jako jeden ze specjalistów w zakresie elektroakustyki, trakcji elektrycznej
oraz instalacji i urządzeń elektrycznych.

Pogrzeb odbędzie się w dn. 17.12.br. o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie. Msza święta w imieniu zmarłego będzie miała  miejsce w  kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie o godz. 12.00.

Zarząd Oddziału Gdańsk SEP składa rodzinie zmarłego najszczersze wyrazy współczucia. 

Konkurs prac inżynierskich – wyniki

Posted by Marek Behnke on  30 października 2020

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż VII edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską,
organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk w roku 2020, została rozstrzygnięta.
Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki :

I nagroda (2.500 zł) : Mateusz Pająk, Marcin Racław
Uczelnia : Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
„Sześcioosiowy manipulator z chwytakiem”

II nagroda (1.500 zł) : Wincenty Klein
Uczelnia : Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Elektryczny
„Projekt i wykonanie mikroprocesorowego układu sterowania ciągnikiem rolniczym”

III nagroda (1.000 zł) : Magdalena Grzymkowska
Uczelnia : Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
„Wpływ mikroźródeł na odkształcenia napięcia w sieci elektroenergetycznej”

Oficjalnie wręczenie nagród laureatom nastąpiło pod koniec października br. w budynku Domu Technika w Gdańsku.

Więcej informacji w zakładce konkursy:
www.sep.gda.pl/konkursy

Partnerzy

Współpracujemy z