BHP przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie 0Hz-300GHz


Ośrodek Konsultacyjny SEP
Oddział w Gdańsku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie 0 Hz – 300 GHz”. Szkolenie jest adresowane do pracowników:

  • służby zdrowia (lancetrony, diatermie krótkofalowe),
  • przemysłu (piece indukcyjne w.cz., zgrzewarki w.cz.),
  • radiokomunikacji (urządzenia nadawcze w.cz.),

których charakter wykonywanej pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szczególnie szkodliwe dla zdrowia.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prawidłowego, pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, eksploatacji urządzeń wytwarzających silne pola elektromagnetyczne, szkodliwie oddziaływujących na organizm człowieka. Szkolenia prowadzone są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, m.in.:

  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Część E: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie O Hz – 300 GHz. Dz. U. nr 217 poz. 1833,
  • PN-T-06580-1 Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym w zakresie O Hz – 300 GHz,
  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r.

Szkolenie obejmuje 8 godzin wykładów i kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną 12GD. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia, uprawniające do eksploatacji urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne w.cz. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat. Prowadzący szkolenie i wykładowcy są wysokiej klasy specjalistami z długoletnim doświadczeniem.

Ośrodek Konsultacyjny SEP w Gdańsku powstał w wyniku podpisanego porozumienia, zawartego w dniu 6 listopada 1981 r. przez Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Radiowej z Zarządem Głównym SEP. Szkolenia, w ramach Ośrodka Konsultacyjnego, prowadzimy od ponad 25 lat. Dotychczas wystawiliśmy ok. 10 tys. zaświadczeń.

Terminy oraz miejsce szkoleń dostosowujemy do potrzeb Zlecającego. Szczegółowych informacji oddzielają:
Urszula Adamska – tel: 0 502 52 26 75
Zbigniew Krzystanek – tel: 0 502 50 50 29 (e-mail: zkrzyst@poczta.onet.pl )

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: