Sąd koleżeński


W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

1. Przewodniczący Henryk Boryń
2. Z-ca przewodniczącego Kazimierz Jakubiuk
3. Sekretarz Andrzej Wawrzyński

 

Regulamin Sądów Koleżeńskich SEP - do pobrania

Zasady Etycznego Postępowania Członków SEP - do pobrania

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: