Sąd koleżeński


W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:

1. Przewodniczący Kazimierz Jakubiuk
2. Z-ca przewodniczącego Henryk Gryz
3. Sekretarz Bogdan Czupryński
4. Członek Andrzej Budziłowicz

 

Regulamin Sądów Koleżeńskich SEP - do pobrania

Zasady Etycznego Postępowania Członków SEP - do pobrania

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: