Przy SEP o/Gdańsk działają następujące sekcje i komisje:

Komisja Historyczna
Przewodniczący:
Dariusz Świsulski
dariusz.swisulski@pg.edu.pl

Komisja Młodzieży
Przewodniczący:
Wojciech Gaweł
wojtekdudu02@gmail.com

Komisja Stypendialna
Przewodniczący:
Zuzanna Szumichrora
zuzanna.szumi@gmail.com

Komisja Młodzieży Szkół Średnich/Ponadgimnazjalnych
Przewodniczący:
Marek Rusin
m.rusin@sep.gda.pl

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
Przewodniczący:
Zuzanna Szumichrora
zuzanna.szumi@gmail.com

Komisja Jakości Energii
Przewodniczący:
Henryk Koseda
h.koseda@ien.gda.pl

Komisja Staży i Praktyk Zawodowych
Przewodniczący:
Andrzej Kuczyński
andrzej.kuczynski@pg.edu.pl

Komisja EKOENERGIA Inteligentne/Innowacyjne Systemy Wytwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej
Przewodniczący:
Mieczysław Ronkowski
mieczyslaw.ronkowski@pg.edu.pl

Komisja Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Przewodniczący:
Stanisław Wojtas
swojtas@sep.gda.pl

Komisja Normalizacji i Przepisów Bezpieczeństwa Elektrycznego
Przewodniczący:
Henryk Boryń
h.boryn@wp.pl

Komisja Diagnostyki i Eksploatacji Urządzeń i Sieci Elektroenergetycznych
Przewodniczący:
Kazimierz Wysocki
kazimierz.wysocki@vp.pl

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
Przewodniczący:
Piotr Zimniak
pzimniak@sep.gda.pl

Sekcja Trakcji Elektrycznej
Przewodniczący:
Andrzej Liszewski (Wiceprzewodniczący Centralnego Kolegium)
andrzejla@gmail.com

Zastępca:
Władysław Reducha

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: