Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich obowiązani są na podstawie statutu do opłacania składek członkowskich. Ich wysokość ustalana jest uchwałą Zarządu Głównego SEP na każdy rok przed jego rozpoczęciem.

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są:

1) członkowie honorowi SEP

2) zasłużeni seniorzy SEP

Składki ulgowe opłacają członkowie:

1) emeryci i renciści,

2) studenci i uczniowie,

3) przebywający na urlopach wychowawczych,

4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem naukowo-technicznym,

5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w odniesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP podjął decyzję w sprawie zastosowania  składki ulgowej

Uchwałą nr 135/2022-2026 z dnia 11 grudnia 2023 roku ZG SEP ustalił wysokość składki członkowskiej na rok 2024 odpowiednio :

  • normalna - 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie
  • ulgowa - 6,50 zł miesięcznie tj. 78 zł rocznie

Wysokość składki członkowskiej w latach 2019-2023 wynosiła:

  • normalna - 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie
  • ulgowa - 6,50 zł miesięcznie tj. 78,50 zł rocznie

Wysokość składki członkowskiej do 2018 r. (włącznie) wynosiła:

  • normalna - 10 zł miesięcznie tj. 120 zł rocznie
  • ulgowa - 3 zł miesięcznie tj. 36 zł rocznie

Składki członkowskie można opłacać:

1) za pomocą polecenia przelewu przedsiębiorstwa, przy którym znajduje się Koło (opłacanie składek zbiorowo za wszystkich pracujących członków Koła),

2) przez Skarbnika Koła,

3) ulgowe za pomocą przelewu lub osobiście w biurze Oddziału Gdańskiego SEP (tzw. druk Kasa Przyjmie).

4) normalne za pomocą przelewu bankowego w następujący sposób:

Dane do dokonywania wpłat:
nr konta 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk
Adres: Rajska 6, 80-850 Gdańsk
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Koło nr, składki za rok/miesiąc...
Kwota: ... PLN
 
Wszelkie pytania związane z ustaleniem zaległości w opłacaniu składek prosimy kierować na adres: mbehnke@sep.gda.pl

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: