Egzaminy E i D

Terminy:

Najbliższe egzaminy kwalifikacyjne E (eksploatacja) i D (dozór):

  • 21 czerwca 2024 r. godz. 12.00 grupa 1, 2 i 3

  • 26 czerwca 2024 r. godz. 15.00 grupa 1

  • 5 lipca 2024 r. godz. 12.00 grupa 1, 2 i 3

  • 10 lipca 2024 r. godz. 15.00 grupa 1

  • 19 lipca 2024 r. godz. 12.00 grupa 1, 2 i 3

  • 26 lipca 2024 r. godz. 15.00 grupa 1, 2 i 3

Egzaminy odbywają się w Oddziale.

Egzamin kwalifikacyjny - wymagane dokumenty

Opłaty:

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia:
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. to kwota 424,20 zł
- od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. to kwota 430,00 zł

Jednym egzaminem jest, np: "egzamin Eksploatacji w grupie 1". "Egzamin z Eksploatacji i Dozoru w grupie 1" to już dwa egzaminy - dwie opłaty egzaminacyjne.
Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe
Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537  z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

Istnieje również możliwość dokonania opłaty kartą płatniczą w biurze Oddziału.

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są tutaj. Taki wniosek można wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu bądź wypełnić na miejscu w biurze przed egzaminem.

Zakres i grupy:

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D- dozoru w następujących grupach:
I- elektroenergetyczna, II- cieplna, III- gazowa.

Tematyka egzaminacyjna:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) eksploatacji w grupie cieplnej (gr. 2) dozoru w grupie cieplnej (gr. 2) eksploatacji w grupie gazowej (gr. 3) dozoru w grupie gazowej (gr. 3)

Uznawalność za granicą:

Polskie świadectwo kwalifikacji za granicą Istotne jest, iż świadectwo kwalifikacyjne jest ważne nie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ale również na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie uprawnień zawodowych (polskiego świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski pragnie zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Tym samym polskie świadectwo kwalifikacyjne może po spełnieniu pewnych wymogów stanowić podstawę do zajmowania się w innych krajach eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. W praktyce przed rozpoczęciem pracy poza granicami RP należy upewnić się jak wygląda uznawalność uprawnień w konkretnym kraju.

Duplikaty uprawnień:

Każdy, kto otrzymał uprawnienia w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Gdańsk w przypadku gdy jego świadectwo kwalifikacji uległo zniszczeniu, kradzieży lub zostało zgubione może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Koszt duplikatu jednego świadectwa to 100 zł. W przypadku chęci uzyskania duplikatu świadectwa należy wypełnić poniższy wniosek, a następnie przesłać go listownie na adres Oddziału lub elektronicznie sep@sep.gda.pl

Wniosek o wydanie duplikatu do pobrania

Opłatę za duplikaty należy wnieść przed jego wydaniem poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy SEP Oddział Gdańsk bądź kartą płatniczą w Naszej placówce.

Duplikaty można odbierać osobiście bądź może on na życzenie petenta zostać wysłany na adres zamieszkania.

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: