Nieprawidłowości w procesie wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych – Śląsk

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować i zarazem przestrzec osoby zainteresowane uzyskaniem Świadectw Kwalifikacyjnych „E” i „D” przed zdawaniem egzaminów kwalifikacyjnych „na odległość” (zdalnie) w organizacjach, których rzetelność pozostaje wątpliwa. Aktualnie przeciwko jednej z takich instytucji na Śląsku prowadzone jest postępowanie karne w stosunku do ich właścicieli w zw. z poświadczaniem nieprawdy, za które grozi 8 lat pozbawienia wolności. Nadmienić należy, że w takiej sytuacji wszystkie wydane Świadectwa Kwalifikacyjne zagrożone są ich unieważnieniem. Kolejnym problemem pozostaje kwestia wykonanych prac na podstawie takich świadectw oraz utraty pieniędzy.

Pełny artykuł dostępny jest pod poniższym adresem:
https://www.dziennikprawny.pl/pl/a/1-850-elektrykow-z-lewymi-uprawnieniami-oszustwo-na-potezna-skale

Jubileusz 90-lecia SEP na Wybrzeżu

7 marca br. w Hotelu Mercure w Gdańsku miały miejsce uroczyste obchody 90-lecia działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wybrzeżu, w wyniku utworzenia „Oddziału Wybrzeża Morskiego SEP”, które do życia powołane zostało w tymże dniu w roku 1932. Na pierwszego prezesa wybrany został inż. Kazimierz Bieliński, który pełnił tę funkcję do 1939 r. – wtedy też został zamordowany przez Niemców w Lasach Piaśnickich w okolicy Wejherowa.

Po II Wojnie Światowej w 1947 r. odbyło się pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie Delegatów OWM. Oddział Wybrzeża Morskiego przemianowano na Oddział Gdańsk SEP, zaś na jego pierwszego prezesa wybrano prof. Kazimierza Kopeckiego – organizatora i późniejszego dziekana Wydziału Elektrycznego oraz rektora Politechniki Gdańskiej, członka honorowego SEP od 1972 roku.

Gośćmi wydarzenia, którzy zaszczycili Nas swoją obecnością byli m.in. Prezes SEP Piotr Szymczak, Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki, Dziekani trójmiejskich uczelni, tj. WEiA oraz WETI Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji – Pomorskiej Rady FSNT-NOT w Gdańsku, PZiTS Oddział Gdańsk i Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z przyjemnością gościliśmy również kol. Aleksandrą Konklewską, Prezes Oddziału Toruńskiego SEP.

W trakcie uroczystości, na ręce prezesa Oddziału Gdańsk SEP Stanisława Wojtasa, złożone zostały liczne gratulacje, upominki oraz medale, wśród których znalazł się m.in. „Medal 100-lecia SEP” oraz „Medal pamiątkowy Politechniki Gdańskiej”. Wydarzenie to było również okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla członków Oddziału, obchodzących w tym roku okrągłe jubileusze urodzin, jak również wręczenia dyplomów z okazji 50-lecia przynależności do SEP kol. Zuzannie Szumichorze oraz Prezesowi SEP O/G.

90 lat, to znaczny okres czasu. Nie sposób byłoby więc przedstawić i ocenić dorobek SEP-owców na Wybrzeżu, którzy w ramach swej działalności społecznej, w trakcie tego okresu, inicjowali wiele wydarzeń ważnych dla społeczeństwa oraz odgrywali istotną rolę w środowisku gdańskiej społeczności zawodowej elektryków, przynosząc znaczne korzyści jej członkom.

Serdeczne wyrazy podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażowanym – wczoraj i dziś – w działalność na wszystkich szczeblach Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dzięki którym możemy być dumni z efektów pracy kolejnych pokoleń członków SEP i za sprawą których świętować możemy ten uroczysty jubileusz. Dziękujemy !!

Ku pamięci… w okresie przedwojennym SEP-owcy wnieśli znaczny swój udział w budowę Portu w Gdyni i rozwój energetyki na Pomorzu. Oddział Wybrzeża Morskiego aktywnie włączył się również w rozwój Stowarzyszenia w całej Polsce. Był m.in. współorganizatorem X Walnego Zgromadzenia SEP, które odbyło się na pokładzie m/s Piłsudski w lipcu 1938 r. Statek odbył rejs do Szwecji, gdzie około 800 uczestników zjazdu spędziło 3 dni, zwiedzając przez ten czas m.in. zakłady przemysłowe ASEA i KANTHAL oraz Sztokholm i okolice.

Więcej zdjęć dostępne jest pod tym adresem.

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP O/G

W dn. 6 grudnia 2021 r. w Hotelu Mercure przy ul. Jana Heweliusza w Gdańsku miało miejsce „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk”. Udział w wydarzeniu wzięło niemal 90 uczestników w tym zaproszeni goście na czele z Prezes Pomorskiej Rady FSNT-NOT w Gdańsku prof. dr hab. inż. Bożenną Kawalec-Pietrenko, jak również przedstawicielami Trójmiejskich Uczelni Wyższych – m.in. Dziekanem WE Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Krzysztofem Góreckim oraz dr hab. inż. Mirosławem Wołoszynem – Dziekanem WEiA Politechniki Gdańskiej. Mimo utrudnień spowodowanych COVID-19, spotkanie się w tak licznym gronie było idealną okazją do wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień dla członków Oddziału, w tym przyznania tytułu „SEP-owca Roku 2021” za całokształt działalności społecznej kol. Patrykowi Zawadzkiemu. Wydarzenie to, było także możliwością do złożenia podziękowań wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za realizację tegorocznej edycji Gdańskich Dni Elektryki. Poniżej prezentujemy listę osób wyróżnionych/odznaczonych:

Tytuł „SEP-owiec Roku 2021”
Patryk Zawadzki

Srebrna Odznaka Honorowa SEP
Andrzej Drewniak

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego
Tadeusz Klonowski

Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego
Emil Kuźma

Komitet Organizacyjny 44. Gdańskich Dni Elektryki
Patryk Zawadzki
Kornel Borowski
Przemysław Minkowski
Marek Behnke
Bartłomiej Bladowski
Mateusz Breza
Maciej Dobrodziej
Franciszek Doroń
Maksymilian Malinowski
Anna Perżyło

Nagroda „Verba Docent” czasopisma Elektro Info 
Adam Rynkowski

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy za miłą i koleżeńską atmosferę.

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE SEP ODDZIAŁ GDAŃSK

W dn. 28 stycznia br. SEP Oddział Gdańsk tradycyjnie, jak co roku, zorganizował dla swoich członków oraz sympatyków „SPOTKANIE NOWOROCZNE”, w program którego wchodziło także krótkie seminarium. I choć sytuacja zw. z COVID-19 zmusiła Nas do zorganizowania wydarzenia w formie zdalnej, to mimo to cieszyło się ono dość dużym zainteresowaniem – udział wzięło w nim ponad 80 uczestników.

Podczas spotkania Prezes O/G SEP dr inż. Stanisław Wojtas omówił na wstępie działalność Oddziału w 2020 r. jak również przedstawił propozycje jego aktywności w roku bieżącym. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było oficjalne pożegnanie kol. Bożeny Rybiałek, wieloletniej pracowniczki biura Oddziału Gdańsk SEP, która po blisko 40 latach pracy wraz z końcem ubiegłego roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji, wszyscy uczestnicy mieli również okazję poznać kol. Karolinę Siemińską, która z początkiem grudnia 2020 r. zasiliła skład biura na stanowisku Referenta.

Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas z kol. Bożeną Rybiałek oraz Karoliną Siemińską

Kolejnym punktem programu było przyznanie tytułu „SEP-owca Roku”. Wyróżnienie to wręczane jest nieprzerwanie od 2014 roku, zaś jego celem jest uhonorowanie laureata bądź laureatki za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia. Tym razem tytuł ten powędrował do kol. Julii Soleckiej, która w 2020 r. była m.in. inicjatorką akcji „Studencie Koło SEP dla Seniora” polegającej m.in. na zakupie codziennych produktów i leków oraz  dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania Seniora, a więc pomocy osobom starszym w związku z pandemią koronawirusa. Akcja ta osiągnęła na tyle duże zainteresowanie, że stała się projektem ogólnopolskim SEP.

       Prezes SEP O/G oraz „SEP-owiec Roku 2020” kol. Julia Solecka

Na zakończenie wszystkim uczestnikom złożono najserdeczniejsze życzenia noworoczne.