SPOTKANIE NOWOROCZNE SEP ODDZIAŁ GDAŃSK

W dn. 28 stycznia br. SEP Oddział Gdańsk tradycyjnie, jak co roku, zorganizował dla swoich członków oraz sympatyków „SPOTKANIE NOWOROCZNE”, w program którego wchodziło także krótkie seminarium. I choć sytuacja zw. z COVID-19 zmusiła Nas do zorganizowania wydarzenia w formie zdalnej, to mimo to cieszyło się ono dość dużym zainteresowaniem – udział wzięło w nim ponad 80 uczestników.

Podczas spotkania Prezes O/G SEP dr inż. Stanisław Wojtas omówił na wstępie działalność Oddziału w 2020 r. jak również przedstawił propozycje jego aktywności w roku bieżącym. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było oficjalne pożegnanie kol. Bożeny Rybiałek, wieloletniej pracowniczki biura Oddziału Gdańsk SEP, która po blisko 40 latach pracy wraz z końcem ubiegłego roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji, wszyscy uczestnicy mieli również okazję poznać kol. Karolinę Siemińską, która z początkiem grudnia 2020 r. zasiliła skład biura na stanowisku Referenta.

Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas z kol. Bożeną Rybiałek oraz Karoliną Siemińską

Kolejnym punktem programu było przyznanie tytułu „SEP-owca Roku”. Wyróżnienie to wręczane jest nieprzerwanie od 2014 roku, zaś jego celem jest uhonorowanie laureata bądź laureatki za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia. Tym razem tytuł ten powędrował do kol. Julii Soleckiej, która w 2020 r. była m.in. inicjatorką akcji „Studencie Koło SEP dla Seniora” polegającej m.in. na zakupie codziennych produktów i leków oraz  dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania Seniora, a więc pomocy osobom starszym w związku z pandemią koronawirusa. Akcja ta osiągnęła na tyle duże zainteresowanie, że stała się projektem ogólnopolskim SEP.

       Prezes SEP O/G oraz „SEP-owiec Roku 2020” kol. Julia Solecka

Na zakończenie wszystkim uczestnikom złożono najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Stypendia naukowe i organizacyjne SEP

Podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP, które odbyło się w formie zdalnej w dn. 11 grudnia br., nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Z Oddziału Gdańsk SEP stypendia otrzymały poniższe osoby :
– kol. Magdalena Grzymkowska, studentka studiów 2 stopnia na kierunku elektrotechnika oraz kol. Mateusz Breza, student studiów 1 stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Stypendyści wykazali się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

– kol. Julia Solecka, absolwentka WEiA PG, otrzymała stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Julia wykazała się znaczącymi rezultatami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz dobrymi wynikami w nauce.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jubileusz 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG

W dniu 8 grudnia 2020 roku miały miejsce obchody 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej laboratorium LINTE^2, a udział w niej wzięli m.in. JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz kilku zaproszonych gości, w tym Dziekan Ludwik Referowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk dr inż. Stanisław Wojtas. Pozostali Goście i Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki uczestniczyli w obchodach w trybie zdalnym.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród, wyróżnień oraz stypendiów. Stypendia przyznane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk otrzymali studenci – Bartłomiej Bladowski, Magdalena Grzymkowska, Maksymilian Malinowski, Dorota Ostrowska, Patryk Zawadzki oraz Joanna Żórawska. Ich oficjalnego wręczenia dokonał Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.