Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).
Zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej „na żywo”.

Wstępny termin rozpoczęcia:  8 marca  br. (poniedziałek) godz. 16.00

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 350,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 500,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl lub mbehnke@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

SPOTKANIE NOWOROCZNE SEP ODDZIAŁ GDAŃSK

W dn. 28 stycznia br. SEP Oddział Gdańsk tradycyjnie, jak co roku, zorganizował dla swoich członków oraz sympatyków „SPOTKANIE NOWOROCZNE”, w program którego wchodziło także krótkie seminarium. I choć sytuacja zw. z  COVID-19 zmusiła Nas do zorganizowania wydarzenia w formie zdalnej, to mimo to cieszyło się ono dość dużym zainteresowaniem – udział wzięło w nim ponad 80 uczestników.

Podczas spotkania Prezes O/G SEP dr inż. Stanisław Wojtas omówił na wstępie działalność Oddziału w 2020 r. jak również przedstawił propozycje jego aktywności w roku bieżącym. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było oficjalne pożegnanie kol. Bożeny Rybiałek, wieloletniej pracowniczki biura Oddziału Gdańsk SEP, która po blisko 40 latach pracy wraz z końcem ubiegłego roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji, wszyscy uczestnicy mieli również okazję poznać kol. Karolinę Siemińską, która z początkiem grudnia 2020 r. zasiliła skład biura na stanowisku Referenta.

Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas z kol. Bożeną Rybiałek oraz Karoliną Siemińską

Kolejnym punktem programu było przyznanie tytułu „SEP-owca Roku”. Wyróżnienie to wręczane jest nieprzerwanie od 2014 roku, zaś jego celem jest uhonorowanie laureata bądź laureatki za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia. Tym razem tytuł ten powędrował do kol. Julii Soleckiej, która w 2020 r. była m.in. inicjatorką akcji „Studencie Koło SEP dla Seniora” polegającej m.in. na zakupie codziennych produktów i leków oraz  dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania Seniora, a więc pomocy osobom starszym w związku z pandemią koronawirusa. Akcja ta osiągnęła na tyle duże zainteresowanie, że stała się projektem ogólnopolskim SEP.

       Prezes SEP O/G oraz „SEP-owiec Roku 2020” kol. Julia Solecka

Ostatnim punktem wydarzenia było krótkie seminarium, podczas którego prelegenci poruszyli następujące tematy:
„Uwagi przydatne w procesie projektowania ochrony odgromowej”, dr inż. Stanisław Wojtas
„Czego jeszcze nie wiesz o oświetleniu LED?”, dr inż. Kornel Borowski

Na zakończenie wszystkim uczestnikom złożono najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Stypendia naukowe i organizacyjne SEP

Podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP, które odbyło się w formie zdalnej w dn. 11 grudnia br., nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Z Oddziału Gdańsk SEP stypendia otrzymały poniższe osoby :
– kol. Magdalena Grzymkowska, studentka studiów 2 stopnia na kierunku elektrotechnika oraz kol. Mateusz Breza, student studiów 1 stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Stypendyści wykazali się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

– kol. Julia Solecka, absolwentka WEiA PG, otrzymała stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Julia wykazała się znaczącymi rezultatami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz dobrymi wynikami w nauce.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!