Ustanowienie Medalu Pamiątkowego imienia Profesora Stanisława Szpora

Oddział Gdański Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanowił uczcić pamięć wybitnego gdańskiego uczonego o międzynarodowej sławie, Profesora Stanisława Szpora, ustanowieniem medalu pamiątkowego Jego imienia i wydaniem monografii. Inicjatywa wysuwana i rozważana od paru lat zostaje szczęśliwie sfinalizowana przed przypadającym na rok 2008 stuleciem urodzin Profesora. W pracowitym i barwnym życiu zawodowym Profesora etap gdański (1947-1981), okres profesury w Politechnice Gdańskiej, był najdłuższy i najbardziej owocny; właśnie tu najwięcej stworzył i czuł się gospodarzem. To powody, dla których wolno mówić o gdańskim uczonym i gdańskiej szkole ochrony odgromowej. Z kolei od lat przedwojennych datuje się Jego członkostwo i aktywna działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. To tłumaczy, dlaczego inicjatywę uczczenia pamięci Profesora Oddział Gdański SEP podjął wespół z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
Z wnioskiem o przyznanie Medalu mogą występować podmioty krajowe określone w załączonym regulaminie, ale wniosek może dotyczyć osoby bądź instytucji zagranicznej, zwłaszcza zasłużonej we współpracy z placówkami polskimi. Aby krajowemu wnioskodawcy ułatwić zebranie wymaganych danych o kandydacie i poinformowanie go o charakterze Medalu, publikujemy również francuską i angielską wersję regulaminu.

Gdańsk, wrzesień 2007 roku

Regulamin nadawania medalu pamiątkowego imienia profesora Stanisława Szpora wraz z wnioskiem znajduje się tutaj.

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: