Członkowie wspierający

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w swoim statucie wyróżnia następujące rodzaje członkostwa:

1) zwyczajne,

2) honorowe,

3) wspierające.

Tym samym obok członków zwyczajnych i honorowych członkiem SEP może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca stowarzyszenie materialnie. Szczegółowe prawa członka wspierającego reguluje statut w § 13 ust. 3.

W dniu 6 października 2011 roku Zarząd Oddziału podjął uchwałę w przedmiocie podziału składki członka wspierającego. Przypominamy, iż składka członka wspierającego w całości pozostaje do dyspozycji Oddziału, a w/w uchwała przekazuje 50% wpływów do dyspozycji koła SEP działającego na terenie członka wspierającego lub koła SEP wprowadzającego członka wspierającego.

Celem powyższej regulacji jest zaktywizowanie Kół do poszukiwania wsparcia finansowego przede wszystkim dla Swojej działalności.

 

Sponsor strategiczny GDE

Współpracujemy z: