W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Centrum Nanotechnologii B Politechniki Gdańskiej miał miejsce najnowszy projekt, realizowany z okazji 20-lecia działalności Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. YES! Gdańsk był odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rozwojem branży energetycznej w Polsce. Wydarzenie odbyło się przy współpracy z SEP Oddział Gdańsk.

W projekcie wzięło udział 34 przedstawicieli kół SEP z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

W historii miernictwa elektrycznego niedokładność wyników pomiarów była określana w różny sposób. W zależności od okresu obowiązywało pojęcie błędu lub uchybu, były okresy, gdy oba zwroty traktowano jako równoważne, ale również takie, gdy występowały oba zwroty, oznaczając co innego. Spór zwolenników błędu i niepewności zmniejszył swoje znaczenie, gdy do oznaczania niedokładności pomiarów przyjęto teorię niepewności.

O wyrażaniu niedokładności pomiarów i sposobie wyznaczenia niepewności można przeczytać w najnowszym, kwietniowym numerze miesięcznika SEP ,,Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, w artykule przygotowanym przez członków Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich: dr inż. Anny Golijanek-Jędrzejczyk i dr hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG.

Zapraszamy również do lektury pozostałych artykułów z tego numeru czasopisma.

Szkolenie 27.04.2017 r.

Posted by Marek Behnke on 25 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu 27 kwietnia br. w sali klubowej Domu Technika odbyło się bezpłatne szkolenie dla członków SEP oraz POIIB zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, w którym udział wzięło 41 osób.

Tematyka szkolenia :

Część I.
Kable elektroenergetyczne. Znaczenie i interpretacja danych w specyfikacjach technicznych kabli (dr inż. Adam Rynkowski)
1. Podstawowe definicje z zakresu budowy i stosowania kabli elektroenergetycznych.
2. Zakres i podstawowe tematy w Normie SEP ; N SEP-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. Kable nn – budowa i oznakowanie. Przykładowa specyfikacja techniczna.

Część II. Oświetlenie awaryjne w nowoczesnym budownictwie (Firma Hybryd Sp. z o.o.)

1. Wprowadzenie teoretyczne.
2. Stoisko z materiałami technicznymi.
3. Konsultacje

W dzisiejszych czasach, gdy pomiary zostały zdominowane przez mierniki cyfrowe, powoli zapominamy, że jeszcze kilka lat temu korzystaliśmy głównie z mierników elektromechanicznych.
Historia miernictwa elektrycznego wiąże się z doświadczeniami Hansa Oersteda, który już w 1820 roku zaobserwował zjawisko odchylania igły kompasu w pobliżu przewodu, przez który przepływa prąd. Umożliwiło to konstrukcję galwanometru, a później różnego typu mierników magnetoelektrycznych, elektromagnetycznych, elektrodynamicznych, elektrostatycznych i wielu innych.

                                                            

W latach 30-tych XX wieku miernictwo elektryczne było już na wysokim poziomie. Dla tych, którzy mają ochotę na wspomnienie przyrządów pomiarowych z tamtego okresu, zapraszamy do lektury książki „Elektryczne przyrządy pomiarowe”. Książka została napisana przez Tadeusza Kuliszewskiego i wydana w 1937 roku w serii Biblioteka montera i technika elektrycznego pod redakcją prof. M. Pożaryskiego.

Książkę ze swoich zbiorów udostępnił i do zamieszczenia na stronie OG SEP przygotował dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof.PG.

Konkurs prac dyplomowych

Posted by Marek Behnke on 14 marca 2017

Partnerzy

Współpracujemy z