Dot. kursu na Uprawnienia SEP

Niniejszym informujemy o planowanym rozpoczęciu kursu przygotowującego do złożenia egzaminu
na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna).

Planowany termin rozpoczęcia:  II połowa września 2024 r.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (6 spotkań) – 600,00 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” (10 spotkań) – 850,00 zł
*Ostateczna ilość zajęć może ulec zmianie. 

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 16.00 – 20.00

Zajęcia będą odbywały się w budynku Domu Technika ul. Rajska 6,
jak również w formie zdalnej (Skype).

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Osoby nieposiadające jednego z ww. dokumentów, po ukończeniu naszego szkolenia w ramach prowadzonej NPKU otrzymają zaświadczenie, które będzie uprawniało do podejścia do egzaminu z Eksploatacji w grupie 1 w zakresie obsługi dla punktów 2, 6, 7 i 13.

Konferencja prasowa dot. budowy EJ w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że w dn. 20 czerwca w Sejmie RP miała miejsce konferencja prasowa poświęcona konieczności budowy elektrowni jądrowych w Polsce, której głównymi uczestnikami byli mgr inż. Piotr Zimniak – Wiceprezes SEP Oddział Gdańsk oraz Prezes SEJP, a także mgr inż. Jerzy Lipka – Prezes OREJ. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem.
 
Link do konferencji dostępny jest pod poniższym adresem:
 
Po konferencji prasowej doszło również do spotkania ww. osób z przedstawicielami PEJ (Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.).
 

Laboratorium Wyjazdowe SK SEP PG

W dniach 27-29.05.2024 r., po długiej 5-letniej przerwie, odbyło się kolejne, zorganizowane przez Studenckie Koło SEP Politechniki Gdańskiej – 22. Laboratorium Wyjazdowe.

Przez 3 dni niezapomnianych wrażeń, uczestnicy mieli okazję odwiedzić takie miejsca jak:

 • Elektrownia Wodna Żarnowiec w Czymanowie
 • Browar Grupy Żywiec SA w Elblągu
 • Eaton Automotive Components w Tczewie

Każdy z powyższych zakładów zrobił na uczestnikach wydarzenia imponujące wrażenie. Dzięki Laboratorium członkowie Koła mogli nie tylko zobaczyć w jaki sposób generowana jest energia w naszym systemie elektroenergetycznym, gdy jego zapotrzebowanie jest najwyższe, ale również dowiedzieć się jak wygląda praca degustatora piwa oraz zobaczyć nowoczesne rozwiązania stosowane w przemyśle, które plasują się jako jedne z najnowocześniejszych w Europie.

Każdego dnia po zwiedzaniu zakładów, uczestnicy mieli również czas wolny, który mogli przeznaczyć zarówno na integrację jak również zwiedzanie urokliwych miejsc, w których przyszło im stacjonować.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia składamy podziękowania za wniesiony wkład pracy, zaś uczestnikom Laboratorium za stworzenie niezapomnianej koleżeńskiej atmosfery. Biorący udział w wydarzeniu zapewne zapamiętają je przez bardzo długi czas, z niecierpliwością wyczekując kolejnej edycji.

Liczymy, że w kolejnym roku również nie stanie już nic na przeszkodzie by zorganizować następne Laboratorium!

Sponsorami wydarzenia byli SEP Oddział Gdańsk oraz SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.

YES! Gdańsk 2024

Young Electric Summit!, w skrócie YES!, jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej. Głównym celem projektu, zapoczątkowanego z okazji rocznicy dwudziestolecia istnienia koła, jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy na temat elektroenergetyki dla studentów, naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, w postaci konferencji.

Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się 16 maja w budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej (nr 11). Konferencja zgromadziła blisko 160 uczestników, w tym:

 • około 50 studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
 • około 110 uczniów ze szkół: Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
 • 2 delegatów z Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Przedstawicieli 4 firm z branży elektroenergetycznej, w tym ENERGA-OPERATOR SA w roli partnera strategicznego,
 • Oficjeli i gości honorowych m. in.: prodziekana ds. organizacji studiów wydziału EiA dr hab. inż. Marcina Śliwińskiego, prof. PG oraz prezesa gdańskiego oddziału SEP dr inż. Stanisława Wojtasa.

PEŁNA RELACJA Z WYDARZENIA – do pobrania