Kurs na uprawnienia SEP – Gdynia

Niniejszym informujemy, iż w związku ze zbyt małą ilością zgłoszeń/potwierdzeń, data rozpoczęcia kursu przygotowującego do złożenia egzaminu na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” (GRUPA I elektroenergetyczna) w Gdyni ulega przesunięciu !

Planowany termin rozpoczęcia – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00.

Miejsce szkolenia:
Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – poniedziałki, środy i czwartki – w godzinach 16:00 – 20:00

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (4 spotkania – 20 godz.) – 350 zł*
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” – (7 spotkań – 35 godz.) –  500 zł* 

* Ostateczna liczba zajęć jak również cena kursu ustalana jest na podstawie programu dostosowanego do potrzeb grupy.

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres sep@sep.gda.pl 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DO POBRANIA

Gdańskie Dni Elektryki 2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 43. Gdańskich Dniach Elektryki, które odbędą się w dn. 9-10 maja 2019 r.
na terenie Politechniki Gdańskiej.

Głównego dnia odbędzie się konferencja elektroenergetyczna zakończona uroczystym bankietem branżowym umożliwiającym wymianę doświadczeń przedstawicieli środowisk związanych z branżą energetyczną. Drugi dzień wydarzenia, to seminarium techniczne dla zaproszonych gości w hotelu, podczas którego zostaną rozwinięte tematy poruszane w czasie trwania konferencji. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi branżowe.

Gdańskie Dni Elektryki powstają przy współpracy merytorycznej z PTPiREE, ENERGA Invest oraz Politechniką Gdańską.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej poświęconej GDE, jak również do zapoznania się z filmem promującym wydarzenie.

W przypadku chęci uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem www.gde.sep.gda.pl/rejestracja/

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny GDE 2019

XXI Olimpiada „Euroelektra”

Po raz kolejny Stowarzyszenie Elektryków Polskich – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – zorganizowało dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” w trzech kategoriach: elektrycznej, elektronicznej, teleinformatycznej. Pierwszy etap olimpiady przeprowadzono w szkołach, zaś drugi – przeznaczony dla województwa pomorskiego – odbył się 4 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.

Prawo przystąpienia do drugiego etapu uzyskało 32 uczniów z pięciu szkół:
– Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,
– Zespołu Szkól Energetycznych w Gdańsku,
– Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
– Zespołu Szkól Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni,
– II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

Finalnie udział wzięło 31 uczniów w nw. specjalizacjach:
elektronice – 18 uczniów; po 8 z ZSŁ Gdańsk i ZSChiE Gdynia oraz 2 z ZSP w Chojnicach i 1 z ZSE Gdańsk,
elektryce – 9 uczniów, w tym 6 z ZSChiE z Gdyni, 2 z ZSE Gdańsk i 1 z II LO w Słupsku,
teleinformatyce – 4 uczniów w tym 3 z ZSŁ Gdańsk i 1 z ZSE w Gdańsku.

W ciągu 120 minut uczestnicy do rozwiązania mieli po sześć zadań otwartych w poszczególnych specjalizacjach – elektronice, elektryce i teleinformatyce. Większość elektryków i teleinformatyków zakończyła pisanie już po pół godzinie. Czyżby zadania były tak łatwe, a może zbyt trudne? Czworo elektroników „walczyło” natomiast z zadaniami wykorzystując pełny wymiar czasowy.

Nad prawidłowym przebiegiem II etapu Olimpiady czuwał 3 osobowy Komitet Okręgowy Olimpiady reprezentowany przez przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk oraz Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku. Komitetowi przewodniczył Andrzej Kuczyński (SEP O. Gdańsk), którego wspierali Wiesław Aftyka (ZSŁ Gdańsk), Marek Rusin (SEP O. Gdańsk) oraz Krystyna Sielecka (ZSŁ Gdańsk). Po zakończeniu etapu zakodowane prace zostały przesłane do Komitetu Głównego Olimpiady, który mieści się w Oddziale Bydgoskim SEP.

Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów w dziedzinie elektryki, elektroniki i teleinformatyki oraz lepsze przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższego stopnia i pracy zawodowej. Olimpiada umożliwia wyłanianie najbardziej uzdolnionej młodzieży i wspieranie jej w dalszym rozwoju zawodowym. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu. Tegoroczny finał „Euroelektry” odbędzie się w Gdańsku. Zwycięzcy w poszczególnych dziedzinach uzyskają prawo otrzymania wymarzonego indeksu na wybranym kierunku studiów.

Uczestnicy II etapu