Przyznanie grantu członkom SK SEP PG w ramach programu PLUTONIUM

W ostatnich tygodniach członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej w składzie Mateusz Breza, Filip Grabowski – będący autorami projektu dyplomowego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC” – oraz Maksymilian Malinowski i Patryk Zawadzki otrzymali grant w wysokości 59 800 zł w ramach programu Plutonium Supporting Student Research Teams na realizację projektu pt. „Rozbudowa cyfrowego sterownika polowego przeznaczonego do pracy w stacji DC”. Projekt realizowany jest w Laboratorium LINTE^2 będącego częścią WEiA PG. Kierownikiem projektu jest mgr. inż. Andrzej Kuczyński.

Od lewej Filip Grabowski, Mateusz Breza

Z otrzymanych funduszy, zespół projektowy zamierza dokonać rozwoju sterownika SBC-DC (ang. Station Bay Controller for DC) wykonanego w ramach projektu inżynierskiego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”. Ponadto w ramach przeznaczonych środków zespół planuje zbudować 4 takie sterowniki polowe, które będą sterowały i nadzorowały pracą łączników w polach DC Rozdzielnicy Konfiguracyjnej Niskiego Napięcia (RKNN) Laboratorium LINTE^2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Planowany termin zakończenia projektu to 31.01.2023 r.
W obecnym stanie sterownik SBC-DC zastępuje tylko część funkcji wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego U-MLEs-PLv-Ts zainstalowanego w polach DC RKNN, który w dotychczasowej eksploatacji wykazał się dużą awaryjnością i zawodnością. Docelowo zespół projektowy chce aby urządzenie SBC-DC przejęło wszystkie pozostałe kluczowe funkcjonalności wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego.

Program Plutonium Supporting Student Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Więcej o programie PLUTONIUM można doczytać tutaj:
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem programu
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem wyników

Seminarium – 28 stycznia 2021 r.

W dn. 28 stycznia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku odbyły się zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk dwa seminaria. Seminaria wygłoszone były podczas ostatniego punktu wydarzenia „SPOTKANIA NOWOROCZNEGO” SEP Oddział Gdańsk.

Pierwsze seminarium pt. „Uwagi przydatne w procesie projektowania ochrony odgromowej”
wygłosił dr inż. Stanisław Wojtas.
Tematyką poruszaną podczas prezentacji był:
1. Aktualny stan prawny norm dotyczących ochrony odgromowej,
2. Gęstość wyładowań atmosferycznych na terenie Polski,
3. Długość efektywna uziemień do celów ochrony odgromowej,
4. Ochrona elementów metalowych na dachach z LPS.

Prelegentem drugiego seminarium był dr inż. Kornel Borowski a temat prezentacji brzmiał
„Czego jeszcze nie wiesz o oświetleniu LED?”.
Podczas prezentacji omówione były następujące tematy:
1. Historia źródeł światła oraz historia LED,
2. Budowa współczesnych LED,
3. Diody stosowane w lampach LED – DIP oraz LED – SMD,
4. Jakość opraw i źródeł LED.

SPOTKANIE NOWOROCZNE SEP ODDZIAŁ GDAŃSK

W dn. 28 stycznia br. SEP Oddział Gdańsk tradycyjnie, jak co roku, zorganizował dla swoich członków oraz sympatyków „SPOTKANIE NOWOROCZNE”, w program którego wchodziło także krótkie seminarium. I choć sytuacja zw. z COVID-19 zmusiła Nas do zorganizowania wydarzenia w formie zdalnej, to mimo to cieszyło się ono dość dużym zainteresowaniem – udział wzięło w nim ponad 80 uczestników.

Podczas spotkania Prezes O/G SEP dr inż. Stanisław Wojtas omówił na wstępie działalność Oddziału w 2020 r. jak również przedstawił propozycje jego aktywności w roku bieżącym. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było oficjalne pożegnanie kol. Bożeny Rybiałek, wieloletniej pracowniczki biura Oddziału Gdańsk SEP, która po blisko 40 latach pracy wraz z końcem ubiegłego roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji, wszyscy uczestnicy mieli również okazję poznać kol. Karolinę Siemińską, która z początkiem grudnia 2020 r. zasiliła skład biura na stanowisku Referenta.

Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas z kol. Bożeną Rybiałek oraz Karoliną Siemińską

Kolejnym punktem programu było przyznanie tytułu „SEP-owca Roku”. Wyróżnienie to wręczane jest nieprzerwanie od 2014 roku, zaś jego celem jest uhonorowanie laureata bądź laureatki za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia. Tym razem tytuł ten powędrował do kol. Julii Soleckiej, która w 2020 r. była m.in. inicjatorką akcji „Studencie Koło SEP dla Seniora” polegającej m.in. na zakupie codziennych produktów i leków oraz  dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania Seniora, a więc pomocy osobom starszym w związku z pandemią koronawirusa. Akcja ta osiągnęła na tyle duże zainteresowanie, że stała się projektem ogólnopolskim SEP.

       Prezes SEP O/G oraz „SEP-owiec Roku 2020” kol. Julia Solecka

Na zakończenie wszystkim uczestnikom złożono najserdeczniejsze życzenia noworoczne.