Dot. najbliższych terminów egzaminów, szkoleń oraz pracy biura SEP w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego, jak również w trosce o bezpieczeństwo Naszych pracowników oraz klientów, niniejszym informujemy, iż:
egzaminy, które miały się odbyć
w dn. 27 marca oraz 1, 3 kwietnia 2020 r. w siedzibie Oddziału Gdańsk SEP zostają odwołane.

W terminie 12 marca – 11 kwietnia br. zostają również odwołane (w formie fizycznych wykładów) wszelkie kursy  przygotowujące do egzaminu na świadectwa kwalifikacyjne E i D. Rozważana jest możliwość prowadzenia zajęć zdalnie.

W okresie 01.04. – 11.04 2020 r. biuro SEP Oddział Gdańsk będzie wykonywać swoją pracę zdalnie. Mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem sep@sep.gda.pl i/lub mbehnke@sep.gda.pl oraz nr tel. 58 301-49-24.
W sytuacjach pilnych będzie możliwość wizyty w Oddziale w konkretnym terminie po wcześniejszym umówieniu.

Ważność wygasających „Świadectw Kwalifikacyjnych” w okresie pandemii

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jaka dotknęła także Polskę, Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z ww. ustawą podjęta została decyzja, o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

   W art. 31x wspomnianej ustawy czytamy:

  1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Konkurs prac inżynierskich

Jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia?
Spróbuj swoich sił w VII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską
organizowanego przez SEP Oddział Gdańsk.

To proste !
Twoja praca jest z zakresu Elektrotechniki, Elektroniki lub Energetyki ?
 Pracę dyplomową oceniono przynajmniej na 4,5 ?

Tyle wystarczy, żeby zgłosić się do konkursu i powalczyć o cenne nagrody oraz uznanie w środowisku SEP,
czyli największej organizacji naukowo-technicznej w Polsce.

Główną nagrodą za najlepszą pracę dyplomową jest nagroda pieniężna
w wysokości 2.500 zł

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca również zostaną hojnie nagrodzeni:
 II miejsce – 1.500 zł
 III miejsce – 1.000 zł

Celem, jaki przyświeca idei konkursu jest promowanie wybitnych studentów w środowisku SEP
oraz ułatwienie im rozpoczęcia kariery zawodowej bądź naukowej.

Chcesz podjąć wyzwanie i mieć szanse na lepszy start zawodowy?
Wiesz o tym, że dyplom to nie wszystko i warto budować swoje CV w oparciu o konkretne osiągnięcia?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na www.sep.gda.pl/konkursy

Podpisanie listu intencyjnego – SEP i SIER

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej – Julia Solecka i Wojciech Gaweł – wzięli udział w wyjeździe do Bukaresztu, w celu spotkania się z przedstawicielami SIER Bucuresti Tineret (Towarzystwo Inżynierów Energetyki w Rumunii). 

Podczas spotkania reprezentanci Koła, wygłosili prezentacje w języku angielskim na tematy techniczne, jak i prezentujące dokonania w zakresie pracy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Seminarium przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze z nastawieniem na przyszłą współpracę, czego dowodem było podpisanie listu intencyjnego i symboliczne wręczenie kasku z logiem SEP na zakończenie.

Dodatkowo, w sobotę przed rozpoczęciem seminarium, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Wsi oraz Pałac Parlamentu. Pałac Parlamentu w Bukareszcie jest jednym z największych budynków na świecie, do wybudowania którego użyto milion m3 marmuru.

Wyjazd członków Koła został sfinansowany przez SEP Oddział Gdańsk i był współorganizowany razem z Akademickim Kołem SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowali:
Jarosław Krysiak – Przewodniczący CKMiS SEP
Julia Solecka – Przewodnicząca SRK SEP / Prezes Studenckiego Koła SEP PG
Wojciech Gaweł – Członek CKMiS SEP
Michał Wesołowski – Prezes Akademickiego Koła SEP PW
Bartek Ludniewski- Wiceprezes Akademickiego Koła SEP PW
Piotr Derugo – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Karol Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Kamil Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Adrianna Wesołowska – Członek Akademickiego Koła SEP PW

Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży

Z przyjemnością informujemy, że podczas spotkania świąteczno-noworocznego organizowanego pod koniec grudnia ubiegłego roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, były prezes SEP Oddział Gdańsk, a obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Waldemar Dunajewski – otrzymał „Statuetkę wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży”. Wręczenia dokonał prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotr Szymczak. 
Należy zaznaczyć, że co roku laureatami konkursu zostaje nie więcej niż pięć osób z całej Polski. Cieszymy się zatem, że wkład w edukację i opiekę nad młodzieżą gdańskiej społeczności akademickiej został doceniony na forum ogólnopolskim.