Gdańskie Dni Elektryki 2020 odwołane

Posted by Marek Behnke on  10 kwietnia 2020

Niniejszym z przykrością informujemy, iż organizowana od lat przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk konferencja pn. „Gdańskie Dni Elektryki”, połączona wraz z targami firm z branży elektrycznej w roku 2020 została odwołana. Niestety sytuacja związana z koronawirusem rozwija się dynamicznie i nikt nie jest w stanie przewidzieć jak będzie prezentować się rzeczywistość w najbliższych miesiącach. Byliśmy zatem zmuszeni do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

Wszystkich zainteresowanych konferencją serdecznie przepraszamy.
Już teraz zapraszamy jednakże na GDE w roku 2021 !

Zarząd
SEP Oddział Gdańsk

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jaka dotknęła także Polskę, Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Zgodnie z ww. ustawą podjęta została decyzja, o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

   W art. 31x wspomnianej ustawy czytamy:

  1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej – Julia Solecka i Wojciech Gaweł – wzięli udział w wyjeździe do Bukaresztu, w celu spotkania się z przedstawicielami SIER Bucuresti Tineret (Towarzystwo Inżynierów Energetyki w Rumunii). 

Podczas spotkania reprezentanci Koła, wygłosili prezentacje w języku angielskim na tematy techniczne, jak i prezentujące dokonania w zakresie pracy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Seminarium przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze z nastawieniem na przyszłą współpracę, czego dowodem było podpisanie listu intencyjnego i symboliczne wręczenie kasku z logiem SEP na zakończenie.

Dodatkowo, w sobotę przed rozpoczęciem seminarium, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Wsi oraz Pałac Parlamentu. Pałac Parlamentu w Bukareszcie jest jednym z największych budynków na świecie, do wybudowania którego użyto milion m3 marmuru.

Wyjazd członków Koła został sfinansowany przez SEP Oddział Gdańsk i był współorganizowany razem z Akademickim Kołem SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowali:
Jarosław Krysiak – Przewodniczący CKMiS SEP
Julia Solecka – Przewodnicząca SRK SEP / Prezes Studenckiego Koła SEP PG
Wojciech Gaweł – Członek CKMiS SEP
Michał Wesołowski – Prezes Akademickiego Koła SEP PW
Bartek Ludniewski- Wiceprezes Akademickiego Koła SEP PW
Piotr Derugo – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Karol Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Kamil Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Adrianna Wesołowska – Członek Akademickiego Koła SEP PW

Z przyjemnością informujemy, że podczas spotkania świąteczno-noworocznego organizowanego pod koniec grudnia ubiegłego roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, były prezes SEP Oddział Gdańsk, a obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Waldemar Dunajewski – otrzymał „Statuetkę wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży”. Wręczenia dokonał prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotr Szymczak. 
Należy zaznaczyć, że co roku laureatami konkursu zostaje nie więcej niż pięć osób z całej Polski. Cieszymy się zatem, że wkład w edukację i opiekę nad młodzieżą gdańskiej społeczności akademickiej został doceniony na forum ogólnopolskim.

Życzenia

Posted by Marek Behnke on  24 grudnia 2019

Partnerzy

Współpracujemy z