W ostatnich tygodniach członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej w składzie Mateusz Breza, Filip Grabowski – będący autorami projektu dyplomowego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC” – oraz Maksymilian Malinowski i Patryk Zawadzki otrzymali grant w wysokości 59 800 zł w ramach programu Plutonium Supporting Student Research Teams na realizację projektu pt. „Rozbudowa cyfrowego sterownika polowego przeznaczonego do pracy w stacji DC”. Projekt realizowany jest w Laboratorium LINTE^2 będącego częścią WEiA PG. Kierownikiem projektu jest mgr. inż. Andrzej Kuczyński.

Od lewej Filip Grabowski, Mateusz Breza

Z otrzymanych funduszy, zespół projektowy zamierza dokonać rozwoju sterownika SBC-DC (ang. Station Bay Controller for DC) wykonanego w ramach projektu inżynierskiego pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”. Ponadto w ramach przeznaczonych środków zespół planuje zbudować 4 takie sterowniki polowe, które będą sterowały i nadzorowały pracą łączników w polach DC Rozdzielnicy Konfiguracyjnej Niskiego Napięcia (RKNN) Laboratorium LINTE^2 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Planowany termin zakończenia projektu to 31.01.2023 r.
W obecnym stanie sterownik SBC-DC zastępuje tylko część funkcji wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego U-MLEs-PLv-Ts zainstalowanego w polach DC RKNN, który w dotychczasowej eksploatacji wykazał się dużą awaryjnością i zawodnością. Docelowo zespół projektowy chce aby urządzenie SBC-DC przejęło wszystkie pozostałe kluczowe funkcjonalności wadliwego przekaźnika zabezpieczeniowego.

Program Plutonium Supporting Student Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Więcej o programie PLUTONIUM można doczytać tutaj:
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem programu
Wpis na stronie PG z ogłoszeniem wyników

Dodaj komentarz