W dn. 28 stycznia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku odbyły się zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk dwa seminaria. Seminaria wygłoszone były podczas ostatniego punktu wydarzenia „SPOTKANIA NOWOROCZNEGO”  SEP Oddział Gdańsk.

Pierwsze seminarium pt. „Uwagi przydatne w procesie projektowania ochrony odgromowej”
wygłosił dr inż. Stanisław Wojtas.
Tematyką poruszaną podczas prezentacji był:
1. Aktualny stan prawny norm dotyczących ochrony odgromowej,
2. Gęstość wyładowań atmosferycznych na terenie Polski,
3. Długość efektywna uziemień do celów ochrony odgromowej,
4. Ochrona elementów metalowych na dachach z LPS.

Prelegentem drugiego seminarium był dr inż. Kornel Borowski a temat prezentacji brzmiał
„Czego jeszcze nie wiesz o oświetleniu LED?”.
Podczas prezentacji omówione były następujące tematy:
1. Historia źródeł światła oraz historia LED,
2. Budowa współczesnych LED,
3. Diody stosowane w lampach LED – DIP oraz LED – SMD,
4. Jakość opraw i źródeł LED.

Dodaj komentarz