W dn. 28 stycznia br. SEP Oddział Gdańsk tradycyjnie, jak co roku, zorganizował dla swoich członków oraz sympatyków „SPOTKANIE NOWOROCZNE”, w program którego wchodziło także krótkie seminarium. I choć sytuacja zw. z COVID-19 zmusiła Nas do zorganizowania wydarzenia w formie zdalnej, to mimo to cieszyło się ono dość dużym zainteresowaniem – udział wzięło w nim ponad 80 uczestników.

Podczas spotkania Prezes O/G SEP dr inż. Stanisław Wojtas omówił na wstępie działalność Oddziału w 2020 r. jak również przedstawił propozycje jego aktywności w roku bieżącym. Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia było oficjalne pożegnanie kol. Bożeny Rybiałek, wieloletniej pracowniczki biura Oddziału Gdańsk SEP, która po blisko 40 latach pracy wraz z końcem ubiegłego roku przeszła na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji, wszyscy uczestnicy mieli również okazję poznać kol. Karolinę Siemińską, która z początkiem grudnia 2020 r. zasiliła skład biura na stanowisku Referenta.

Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas z kol. Bożeną Rybiałek oraz Karoliną Siemińską

Kolejnym punktem programu było przyznanie tytułu „SEP-owca Roku”. Wyróżnienie to wręczane jest nieprzerwanie od 2014 roku, zaś jego celem jest uhonorowanie laureata bądź laureatki za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz nie tylko Oddziału, ale i całego Stowarzyszenia. Tym razem tytuł ten powędrował do kol. Julii Soleckiej, która w 2020 r. była m.in. inicjatorką akcji „Studencie Koło SEP dla Seniora” polegającej m.in. na zakupie codziennych produktów i leków oraz  dostarczaniu ich do miejsca zamieszkania Seniora, a więc pomocy osobom starszym w związku z pandemią koronawirusa. Akcja ta osiągnęła na tyle duże zainteresowanie, że stała się projektem ogólnopolskim SEP.

       Prezes SEP O/G oraz „SEP-owiec Roku 2020” kol. Julia Solecka

Na zakończenie wszystkim uczestnikom złożono najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Dodaj komentarz