Podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego Przyjaciół i Sympatyków SEP, które odbyło się w formie zdalnej w dn. 11 grudnia br., nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Z Oddziału Gdańsk SEP stypendia otrzymały poniższe osoby :
– kol. Magdalena Grzymkowska, studentka studiów 2 stopnia na kierunku elektrotechnika oraz kol. Mateusz Breza, student studiów 1 stopnia na kierunku elektrotechnika, otrzymali stypendia naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Stypendyści wykazali się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

– kol. Julia Solecka, absolwentka WEiA PG, otrzymała stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Julia wykazała się znaczącymi rezultatami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz dobrymi wynikami w nauce.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodaj komentarz