W dniu 8 grudnia 2020 roku miały miejsce obchody 75-lecia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej laboratorium LINTE^2, a udział w niej wzięli m.in. JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański oraz kilku zaproszonych gości, w tym Dziekan Ludwik Referowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk dr inż. Stanisław Wojtas. Pozostali Goście i Absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki uczestniczyli w obchodach w trybie zdalnym.

Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród, wyróżnień oraz stypendiów. Stypendia przyznane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk otrzymali studenci – Bartłomiej Bladowski, Magdalena Grzymkowska, Maksymilian Malinowski, Dorota Ostrowska, Patryk Zawadzki oraz Joanna Żórawska. Ich oficjalnego wręczenia dokonał Prezes SEP O/G Stanisław Wojtas.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest pod tym adresem.

Dodaj komentarz