Z głębokim żalem informujemy, iż w dn. 26 września 2019 r. zmarł Kol. Stanisław Maciej Dąbrowski – prezes Oddziału Gdańsk Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 2006-2010.

Stanisław Maciej Dąbrowski urodził się 14 kwietnia 1938 roku w Zduńskiej-Woli. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, w roku 1966 uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Pracę zawodową rozpoczął w Z.C.P. Włocławek jako kierownik laboratorium elektroenergetycznego, następnie pracował jako projektant – inspektor nadzoru w BP „Prosynchem” Gliwice O/Włocławek – Zakłady Azotowe. Po przeniesieniu się do Gdańska w 1973 roku został zatrudniony na stanowisku kierownika zespołu – głównego projektanta w BP „Bipronaf” Kraków – Rafineria Gdańska, aż do przejścia na emeryturę. W okresie pracy zawodowej uzyskał liczne dodatkowe umiejętności i uprawnienia – nauczyciela szkół zawodowych, wykładowcy SEP, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, rzeczoznawcy SEP, państwowego rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego.

Do SEP wstąpił w 1966 roku. Był współzałożycielem i wieloletnim przewodniczącym koła zakładowego SEP nr 64 przy Rafinerii Gdańskiej (obecnie Grupa LOTOS SA), a przez kilkanaście lat przewodniczącym Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Gdańskiego. Od 1980 roku był członkiem Zarządu Oddziału, a w latach 2006-2010 pełnił funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego SEP. Był członkiem Centralnej Komisji Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zarządu Głównego SEP (od 1993 roku), kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Gdańsku (od 2006 roku) oraz członkiem Zarządu Oddziału NOT w Gdańsku (od 2008 roku). Za działalność zawodową i stowarzyszeniową uhonorowany został: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, Diamentową, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową FSNT-NOT, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalami stowarzyszeniowymi – Kazimierza Szpotańskiego, prof. Mieczysława Pożaryskiego, prof. Józefa Węglarza, prof. Stanisława Szpora oraz 90-lecia SEP. W roku 2008 Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał mu godność Zasłużonego Seniora SEP (nr 608).

Dodaj komentarz