W dn. 6-7 czerwca br. miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przy okazji świętowania jubileuszu odbył się również XXXIX Walny Zjazd Delegatów SEP. Oba wydarzenia zgromadziły prawie 200 uczestników. Oddział Gdańsk SEP reprezentowała liczna rzesza delegatów na czele z Prezesem Stanisławem Wojtasem oraz Członkiem Honorowy SEP Henrykiem Bajduszewskim – będącym obecnie najstarszym członkiem odznaczonym tym wyróżnieniem – który miał zaszczyt otworzenia uroczystości. Funkcję Sekretarza Zjazdu pełniła kol. Zuzanna Szumichora.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest jedną z niewielu organizacji społecznych w Polsce, która może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia jakie upłynęło od odzyskania przez Nasz kraj niepodległości, po 123 latach niewoli, w chwili zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. 

SEP, to największa w Polsce pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założona w 1919 roku przez inżynierów – przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

                  Członkowie Oddziału Gdańsk SEP podczas obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Dodaj komentarz