W dniu 10 stycznia 2017 r. odbył się II etap XIX Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, który został przeprowadzony w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, będącej jednocześnie współorganizatorem imprezy. Udział w nim wzięło 24 uczniów z 6 szkół : z Olsztyna, Gdyni, Słupska, Chojnic oraz dwóch z Gdańska. W ciągu dwóch godzin uczniowie otrzymali do rozwiązania 6 zadań. Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwał Komitet Okręgowy w którego skład wchodzili przedstawiciele SEP Oddział Gdańsk (w tym przewodniczący Andrzej Kuczyński) oraz Wiesław Aftyka z ZSŁ.
Po zakończeniu etapu, zakodowane prace zostały przesłane do Oddziału Bydgoskiego SEP z którego trafią następnie do Komitetu Głównego Olimpiady. Najlepsi w swoich kategoriach przejdą do etapu trzeciego-finałowego, który odbędzie się 17 marca br. na Politechnice w Lublinie. Oficjalne zakończenie XIX Olimpiady będzie miało miejsce na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w dniu 21 kwietnia 2017 r. Jedną z nagród dla laureatów będzie prawo otrzymania wymarzonego indeksu na wybranym kierunku uczelni wyższej.

Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej dla młodzieży szkół średnich organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym roku Olimpiadę przeprowadzono w 3 kategoriach tj. dla elektryków, elektroników i informatyków. W I etapie, który odbył się 4 listopada 2016 r. uczestniczyło 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski. Do II etapu przeszło 566 uczniów w tym 166 elektryków, 244 elektroników oraz 156 teleinformatyków. Zawody okręgowe II etapu Olimpiady zostały przeprowadzone w 12 miastach w tym w Gdańsku dla uczniów szkół średnich technicznych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada znajduje się w rejestrze olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowana jest ze środków MEN, UM w Bydgoszczy oraz przez sponsorów i partnerów branżowych.

Dodaj komentarz