Po raz kolejny Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk wraz z Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zorganizowało Międzyszkolny Konkurs Szkół Elektronicznych dla uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego.

Konkurs odbył się w dn. 29 marca 2019 r. w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie reprezentowały zespoły w dwuosobowym składzie.

Konkurs składał się z:
– części teoretycznej (oprac. przez A. Kuczyńskiego i M. Rusina z SEP OG) – 22 pytania zamknięte i otwarte,
– części praktycznej (oprac. W. Aftyka z ZSŁ w Gdańsku) – montaż u uruchomienie układu elektronicznego „Elektroniczny Termostat”. Ocenie podlegał montaż termostatu, przebieg wykonania układu elektronicznego oraz tabela wyników pomiaru czterech parametrów: rezystancji, napięcia zasilania oraz V5 dla t = 25o  i t = 30o C.

Uczestnicy konkursu część teoretyczną rozwiązywali indywidualnie, natomiast część praktyczna była pracą zbiorową.

W konkursie wzięło udział 9 zespołów z następujących szkół:
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,
– Zespół Szkół Energetycznych z Gdańska,
– Zespół Szkół Łączności w Gdańsku,
– Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
– Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie,
– Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał kol. Andrzej Kuczyński Wiceprezes SEP Oddział Gdańsk, który pełnił funkcję głównego sędziego zawodów.

Najlepszy wynik indywidualny z części teoretycznej uzyskał Paweł Koszałka z ZSŁ w Gdańsku (43/50 pkt). Z części praktycznej maksymalny rezultat uzyskały drużyny z Chojnic, Wejherowa i ZSŁ Gdańsk. O udziale w finale konkursu decydowała suma punktów uzyskanych indywidualnie przez członków zespołów oraz z części praktycznej.

III Konkurs Elektroniczny wygrała drużyna w składzie: Paweł Koszałka i Jacek OsowskiZSŁ Gdańsk. Było to pierwsze zwycięstwo gospodarzy. Kolejne miejsca przedstawiały się następująco:

II. Mateusz Krzemiński i Wojciech Kuchta z Wejherowa – ubiegłoroczni zwycięzcy
III. ex aequo J. Dalmer i K. Kusiek z Chojnic, S. Milczewski i K. Płotka z Kartuz.
IV. Mateusz Dawidowicz i Patryk Sokolski ze Słupska,
V. Marcin Jocz i Piotr Łompieś z ZSE Gdańsk
VI. Szymon Makowski i Karol Tuszkowski z Owidza,
VII. Jakub Kurkowski i Dawid Stan z Malborka
VIII. Michał Łaciński i Michał Szyjkowski z Gdyni.

Dyplomy zostały wręczone przez Wicedyrektora ZSŁ w Gdańsku ds. kształcenia zawodowego dr Wojciech Władzińskiego, zaś nagrody ufundowane przez SEP Oddział Gdańsk wręczył Wiceprezes Stowarzyszenia Andrzej Kuczyński.

Dodaj komentarz