Szanowni Państwo,

W dniu 26 lutego 2018 r. miało miejsce ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Gdańsk SEP (2014-2018). Wydarzenie to było okazją do podsumowania działalności Oddziału w kończącej się kadencji jak również wręczenia „Dyplomu Prezesa Honorowego Oddziału Gdańsk SEP” kol. Henrykowi Bajduszewskiemu oraz kol. Andrzejowi Wawrzyńskiemu.

W najbliższym czasie na stronie zostanie zamieszczone sprawozdanie Prezesa OG SEP mgr inż. Waldemara Dunajewskiego, podsumowujące kadencję 2014-2018.

Pragniemy również poinformować, iż 12 marca 2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Oddziału, w trakcie którego wyłonieni wcześniej delegaci z poszczególnych kół SEP wybiorą nowe władze na kadencję 2018-2022.

Dodaj komentarz