Po raz dwudziesty Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizowało Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 w trzech kategoriach: elektryk, elektronik, teleinformatyk. Pierwszy etap przeprowadzono w szkołach pod koniec ubiegłego roku, natomiast drugi etap odbył się jednocześnie w całym kraju 8 stycznia br. Dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego drugi etap przeprowadzono w Zespole Szkól Elektronicznych w Gdańsku.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 24-ech uczniów z 6-ciu szkół:
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,
– Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
– Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
– Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni,
– Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie,
– II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Słupsku.

Uczestnictwo zgłosiło jednak jedynie 13-stu na 24-ech uczestników kolejno w kategoriach :
– teleinformatyka – 6 osób zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez jedną (ZSŁ w Gdańsku),
– elektronika – 8 osób się zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez siedem (ZSP w Chojnicach i ZSŁ),
– elektryka – 10 osób zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez pięć (II LO, ZSP w Chojnicach i ZSE).

II etap ubiegłorocznej edycji cieszył się zdecydowanie większą frekwencją. Niestety tegoroczna data okazała się niefortunna dla uczestników z racji organizowanych w sąsiednich terminach egzaminów zawodowych przez szkoły.

W ciągu 120 minut uczestnicy do rozwiązania mieli po sześć zadań otwartych dla elektroników i teleinformatyków i pięć dla elektryków. Każde zadanie umożliwiało zdobycie 10 punktów. Nad prawidłowością przebiegu II etapu Olimpiady czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady reprezentowany przez przedstawicieli z SEP Oddział Gdańsk i organizatora ZSŁ w Gdańsku. Komitetowi przewodniczył Andrzej Kuczyński (SEP OG / Politechnika Gdańska), którego wspomagali : Wiesław Aftyka (ZSŁ Gdańsk) i Marek Rusin (SEP OG). Zakodowane prace uczniów oceniane będą przez Komitet Główny Olimpiady, który mieści się przy Oddziale Bydgoskim SEP. Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów spotkają się w etapie finałowym, który odbędzie się 16 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Oficjalne zakończenie XX Olimpiady będzie miało miejsce w kwietniu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. „EUROELEKTRA” finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, UM w Bydgoszczy i przez sponsorów oraz partnerów branżowych znajduje się w rejestrze olimpiad MEN. Zwycięzcy w finale uzyskają prawo otrzymania wymarzonego indeksu na wybranym kierunku studiów.

Dodaj komentarz