Sekcja Trakcji Elektrycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, w dniu 30 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej PKP ENERGETYKA S.A. w Sopocie, zorganizowała seminarium pt. „Ograniczniki przepięć nn – podstawy oceny technicznej oraz wymagania formalne i użytkowe”.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym Dyrektor P.K.P Energetyka i Naczelnik z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Podczas seminarium wygłoszono referaty z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, które uwypukliły aktualne problemy w zakresie wymagań technicznych i formalnych stawianym ogranicznikom przepięć w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów oraz praktyki instalacyjnej. Treść referatów stała się podstawą bardzo ciekawej i merytorycznej dyskusji, która uwzględniała zdarzenia dotyczące niewłaściwego stosowania lub braku ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych, a także parametrów technicznych ograniczników sprzedawanych na terenie kraju oraz niejednolitego sposobu ich oznakowania oraz kontroli. Wysuwano również propozycje ujednolicenia specyfikacji technicznej dla ograniczników przepięć tak, aby jednoznacznie określała i umożliwiała właściwe zastosowanie ograniczników w systemie ochrony przepięciowej. Dyskusja prowadziła w kierunku propozycji zapisania w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury konieczności stosowania ograniczników ucinających (z przerwą izolacyjną) dla ochrony obwodów i urządzeń elektrycznych na wejściach do obiektów budowlanych.

Wymienione propozycje wpisują się do realizacji prośby Przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przesłanej do Przewodniczących Rad Okręgowych z dnia 23.01 2017 r. dotyczącej składania propozycji do zmian w nowej ustawie. Współpraca w tym zakresie z POIIB została nawiązana.

Sekcja Trakcji Oddziału Gdańsk SEP jest na etapie dyskusji i formułowania wniosków dotyczących ujednoliconego zapisu danych technicznych ograniczników oraz ujęcia wymagania stosowania ograniczników nn w obiektach budowlanych w nowej ustawie lub rozporządzeniu. Pierwsze wnioski zostały skierowane do Izby Rzeczoznawców SEP.

Dodaj komentarz