Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 12 sierpnia 2018 roku
prof. dr. hab. inż. Pawła Zimnego
emerytowanego profesora Politechniki Gdańskiej, byłego Dziekana Wydziału Elektrycznego. 
 
Profesor Paweł Zimny był wybitnym naukowcem i znakomitym nauczycielem akademickim,
wielce zasłużonym dla rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
 
Zarząd Oddziału Gdańsk SEP składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Dodaj komentarz