Wykonywanie Odbiorczych I Okresowych Sprawdzań Instalacji Niskiego Napięcia Oraz Wykonywania Innych Pomiarów
Fryderyk Łasak

Cena: 35 zł


 


Poradnik

Wyłączniki wysokiego napięcia od 72,5 do 800 kV Rozwój, budowa i właściwości eksploatacyjne

Paweł Budziński

Książka zawiera opis wyłączników wysokiego napięcia , przedstawia kolejne etapy rozwoju techniki wyłącznikowej od jej początków do współczesności. Książka przeznaczona jest dla ludzi zajmujących się eksploatacją i serwisem aparatury wysokiego napięcia oraz projektowaniem stacji elektroenergetycznych.

Cena: 33 zł


 


Egzamin Kwalifikacyjny

Grupa 1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

Kurs przygotowawczy

Radosław Lenartowicz

Witold Zdunek

Książka zawiera podstawową wiedzę dla osób wykonujących prace przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie obsługi , konserwacji, napraw, montażu i kontrolno-pomiarowym. Pozycja niezbędna dla nauki do egzaminów kwalifikacyjnych na stanowiskach eksploatacji i dozoru (E i D). Niniejsza pozycja obejmuje swym zakresem całą tematykę egzaminacyjną.

Cena:  55 zł


 


Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków

Władysław Orlik

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące prób i pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych (okresowych) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w oparciu o aktualne normy i przepisy. Zawiera zasady ich wykonywania, stosowane metody i przyrządy. Jest odpowiednią pozycją dla osób zajmujących się pracami pomiarowo-kontrolnymi.

Cena: 56 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)

w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 5

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

Cena: 15 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)

w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 6

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamio- nowym powyżej 1 kV

Cena: 16 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny elektryków (D i E)

w pytaniach i odpowiedziach

Jan Strojny

Zeszyt 7

Sieci elektryczne oświetlenia ulicznego. Elektryczna sieć trakcyjna. Urządzenia elektrotermiczne. Elektryczne spawarki i zgrzewarki. Urządzenia do elektrolizy. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

Cena: 15 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w pytaniach i odpowiedziach

Kazimierz Buczek

Książka zawiera informacje z zakresu techniki cieplnej, zasad budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji cieplnych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 2.

Cena: 50 zł


 


Poradnik montera elektryka

Pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla monterów i techników elektryków, którzy zajmują się montażem, eksploatacją oraz konserwacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Cena: 59 zł


 


Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych

Jan Dyb, Ryszard Miś, Tadeusz Zawadzki

Książka zawiera informacje o gazach i paliwach gazowych, zasadach budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Przedstawione również zostały zagadnienia prawa energetycznego, przepisów wykonawczych bhp, ppoż. oraz przepisów o dozorze technicznym. Pozycja przeznaczona jest dla osób z zakresu eksploatacji (E) urządzeń i instalacji energetycznych w grupie 3.

Cena: 55 złOperator zespołów prądotwórczych

Mariusz Brzęcki

W książce omówiono zasadę działania, budowę, dobór i eksploatację zespołów prądotwórczych. Omówiono też wymagania kwalifikacyjne dla operatorów tych urządzeń, przynależną dokumentację techniczno-ruchową oraz zasady bhp.

Cena: 30 zł


 


Monter Instalacji Elektrycznych

Władysław Orlik

Książka zawiera podstawowe wiadomości  dot. instalacji w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Autor omawia  zagadnienia związane ze stosowanymi materiałami, osprzętem i niezbędne narzędzia wskazując przy tym obowiązujące przepisy i normy. Książka przyda się osobom wykonującym instalacje elektryczne.

Cena: 34 zł


 


Instalowanie urządzeń gazowych- poradnik

Konrad Bąkowski

Książka jest zbiorem  praktycznych wskazówek dla projektantów, wykonawców i użytkowników instalacji gazowych. Przedstawia zagadnienia techniczne z uwzględnieniem aktualnych przepisów zgodnie z postanowieniami PN-En i dyrektywami UE.

Cena: 65 zł


 


Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane

Mirosław Giera

Książka zawiera ok. 1150 pytań testowych z odpowiedziami (w tym 500 aktualnych pytań pochodzących ze strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), 8 przykładowych testów egzaminacyjnych z lat poprzednich na egzamin pisemny z odpowiedziami oraz ok. 200 też na egzamin ustny.

Cena: 75 zł  NOWOŚĆ


 

Współpracujemy z:

Sponsor strategiczny GDE