Głównym celem Komisji jest pomoc młodym członkom SEP o. Gdańsk. W ramach swojej pracy będzie budować nowe pokolenia SEP poprzez zachęcanie młodych elektryków do włączenia się w prace Stowarzyszenia oraz inicjowanie tworzenia nowych kół młodzieżowych. Komisja będzie dbała o dobre warunki rozwoju młodych poprzez występowanie w ich imieniu przed Zarządem SEP OG i CKMiS oraz pomagała w potrzebnych kontaktach z innymi komisjami i sekcjami SEP, a także instytucjami i przedsiębiorstwami. Komisja służyć będzie również radą i pomocą jako baza pomysłów, projektów, kontaktów i wiedzy, a w razie potrzeby sama będzie inspirować i inicjować ciekawe i wartościowe przedsięwzięcia.

KM SEP OG jest dla młodych, a nigdy odwrotnie. Nadrzędną zasadą jest oferowanie pomocy, a nie jej narzucanie. Koła młodych mają pełne prawo zwracać się bezpośrednio do odpowiednich organów statutowych SEP i prowadzić własną działalność projektową. Zakres kompetencji Komisji określa Zarząd SEP OG, a na jego wniosek Komisja może opiniować sprawy związane z młodzieżą.

Komisja zrzesza młodych członków SEP OG, u podstawy znajdują się reprezentacje SK SEP PG oraz AK SEP AM – dwóch prężnie działających przy oddziale gdańskim kół studenckich. Przede wszystkim jednak powinna być otwarta na uczniów szkół technicznych, absolwentów WEiA PG oraz WE AM, a także innych młodych elektryków, którzy nie mają naturalnych dla siebie kół terenowych.