Przy SEP o/Gdańsk działają następujące sekcje i komisje:

Komisja Historyczna

Przewodniczący:
Dariusz Świsulski
dariusz.swisulski@pg.gda.pl

Komisja Młodzieży

Przewodniczący:
Marek Dawidowski
marekdaw@gmail.com

Komisja Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych (działalność związana z uczniami szkół średnich)
Przewodniczący:
Mirosław Iwanina
mireki@wp.pl

Komisja Jakości Energii
Przewodniczący:
Henryk Koseda
h.koseda@ien.gda.pl

Komisja Staży i Praktyk Zawodowych
Przewodniczący:
Andrzej Kuczyński
a.kuczynski@ely.pg.gda.pl

Komisja EKOENERGIA Inteligentne/Innowacyjne Systemy Wytwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej
Przewodniczący:
Mieczysław Ronkowski
mronk@ely.pg.gda.pl

Komisja Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Przewodniczący:
Stanisław Wojtas
s.wojtas@ely.pg.gda.pl

Komisja Normalizacji i Przepisów Bezpieczeństwa Elektrycznego
Przewodniczący:
Henryk Boryń
h.boryn@wp.pl

Komisja Diagnostyki i Eksploatacji Urządzeń i Sieci Elektroenergetycznych
Przewodniczący:
Kazimierz Wysocki

Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

Przewodniczący:
Piotr Zimniak
pzimniak@sep.gda.pl

Sekcja Trakcji Elektrycznej

Przewodniczący:
Andrzej Liszewski (Wiceprzewodniczący Centralnego Kolegium)
a.liszewski@neostrada.pl

Zastępca:
Władysław Reducha

Partnerzy

Współpracujemy z: