W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

1. Przewodniczący Tadeusz Storoniak
2. Członek Urszula Adamska
3. Członek Mateusz Boiwko
4. Członek Mikołaj Kiełczyński
5. Członek Grzegorz Stankiewicz

 

Członkowie wspierający

Współpracujemy z