Kurs E i D

Szkolenia z wolnego naboru w grupie elektroenergetycznej dla osób indywidualnych i skierowanych przez firmy

(szkolenia dla firm w ich siedzibie patrz niżej)

Termin:

Kurs w Gdańsku: trwa nabór na nowy kurs. Planowany termin rozpoczęcia - styczeń 2018 r.

Kurs w Gdyni : trwa nabór na nowy kurs.

Kurs w Wejherowie: trwa nabór na nowy kurs.

Czekamy na zgłoszenia.

Miejsce:

Szkolenia odbywają się w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie dopiero po uzyskaniu odpowiedniej liczby chętnych w danym miejscu.

- Gdańsk, Szkoła Okrętowa i Ogólnokształcąca CONRADINUM w Gdańsku- Wrzeszczu, ul. Piramowicza 1/2 - trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, piątek) w godzinach 16:00 -20:00.

- Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48 - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek) w godz. 16:15-20:15.

- Wejherowo, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9 - trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, piątek) w godzinach 16:00- 20:00.

Koszt:

- 370,- zł - "Eksploatacja" (8 spotkań – 40 godz.)*

- 500,- zł - "Eksploatacja", "Pomiary" i "Dozór" - (14 spotkań – 70 godz.)*

* Liczba zajęć i ostateczna cena kursu ustalana jest na podstawie programu dostosowanego do potrzeb grupy.

Cena kursu nie obejmuje: kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników, konspektów itp.

Zgłoszenie:

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres sep@sep.gda.pl, w treści należy podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny, zakres szkolenia (E, D i P) i miejsce odbywania się kursu.

Inne:

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe:

Millennium: 04 1160 2202 0000 0000 2760 3537 

Osoby indywidualne mają obowiązek dokonać płatności przed lub w dniu rozpoczęcia kursu podając w tytule przelewu:

imię i nazwisko, kurs sep w miejscowości ...

Firmy, które skierowały pracownika przy zgłoszeniu winny dodatkowo podać dane do faktury. Faktury będą wystawiane w trakcie trwania kursu. Firmy mogą też dokonać płatności przed wystawienie faktury podając w tytule przelewu: imię i nazwisko kursanta, dane do faktury.

Szkolenia organizowane na zlecenie firmy w siedzibie bądź innym miejscu wybranym przez zleceniodawcę

Szczegóły:

Zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres sep@sep.gda.pl w treści zapytania proszę umieścić informacje:

- nazwa, siedziba firmy,

- miejsce szkolenia,

- liczbę uczestników szkolenia,

- liczbę egzaminów 

- wytyczne dot. zakresu szkolenia (tematyki).

W odpowiedzi z naszej strony prześlemy Państwu wycenę szkolenia i egzaminu.

Członkowie wspierający

Współpracujemy z