Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gdańsk
ogłasza
V EDYCJĘ KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ INŻYNIERSKĄ

Zasady konkursu dostępne są w regulaminie - do pobrania
Wniosek konkursowy - do pobrania

Termin składania wniosków - 30 kwietnia 2018 r.

Podstawowymi nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
I miejsce - 5000 zł
II miejsce - 3000 zł
III miejsce - 2000 zł

Jury konkursowe będzie oceniać prace w następującym składzie:
a) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Gdańskiej - dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
b) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki  Politechniki Gdańskiej - dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG
c) Osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału Elektrycznego
Akademii Morskiej w  Gdyni - dr inż. Jacek Dąbrowski
d) Osoba wyznaczona przez Dyrektora Instytutu Energetyki O/Gdańsk
e) Osoba wyznaczona przez Prezesa SEP O/ Gdańsk – dr inż. Stanisław Wojtas
f) Przewodniczący Komisji Młodzieży SEP O/Gdańsk – mgr inż. Marek Dawidowski
g) Przewodniczący Jury – mgr inż. Kornel Borowski
h) Członek jury – dr inż. Henryk Boryń
i) Członek jury – mgr inż. Henryk Koseda

Wszelkie pytania odnośnie konkursu proszę kierować na adres : mbehnke@sep.gda.pl 

Wszystkich spełniających warunki konkursowe już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału !

Partnerzy

Współpracujemy z: