IZBA RZECZOZNAWCÓW działająca przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich od dnia 15 marca 2009 roku oferuje klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wynika ze zmiany ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 19 września 2007 roku - Dz. U. z 2007 r., nr 191, poz. 1373 ) i dotyczy:

- budynku nowego oddawanego do użytkowania;
- budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy;

dla :

- budynku przemysłowego;
- budynku instytucji, firmy;
- budynku mieszkalnego, np. jednorodzinnego;
- części budynku mieszkalnego;
- lokalu mieszkalnego.

Świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym. Świadectwo ważne jest 10 lat.

Partnerzy

Współpracujemy z: