Jubileusz 55-lecia PTETiS

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej uroczyście obchodzono jubileusz 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W uroczystości siostrzanej organizacji brali udział członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich – prezes Piotr Szymczak oraz członkowie Zarządu Głównego Krzysztof Woliński i Dariusz Świsulski.

W trakcie uroczystości w szczególny sposób został wyróżniony doc. Ludwik Referowski, który w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju kadr dla polskiej elektryki otrzymał medal im. prof. Stanisława Fryzego.
Ludwik Referowski urodził się w 1930 roku. Od 1953 r. był pracownikiem Politechniki Gdańskiej. W latach 1975-1987 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1987-1993 dziekana Wydziału Elektrycznego PG. Od 1991 r. jest przewodniczącym Oddziału Gdańskiego PTETiS. Ludwik Referowski jest Fundatorem Fundacji Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat (Los Wspiera Mądrych i Odważnych), której celem jest promowanie wybitnych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Na ten cel przekazał 1.000.000 zł.

„EUROELEKTRA”

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbył się II etap XIX Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, który został przeprowadzony w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, będącej jednocześnie współorganizatorem imprezy. Udział w nim wzięło 24 uczniów z 6 szkół : z Olsztyna, Gdyni, Słupska, Chojnic oraz dwóch z Gdańska. W ciągu dwóch godzin uczniowie otrzymali do rozwiązania 6 zadań. Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwał Komitet Okręgowy w którego skład wchodzili przedstawiciele SEP Oddział Gdańsk (w tym przewodniczący Andrzej Kuczyński) oraz Wiesław Aftyka z ZSŁ.
Po zakończeniu etapu, zakodowane prace zostały przesłane do Oddziału Bydgoskiego SEP z którego trafią następnie do Komitetu Głównego Olimpiady. Najlepsi w swoich kategoriach przejdą do etapu trzeciego-finałowego, który odbędzie się 17 marca br. na Politechnice w Lublinie. Oficjalne zakończenie XIX Olimpiady będzie miało miejsce na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w dniu 21 kwietnia 2017 r. Jedną z nagród dla laureatów będzie prawo otrzymania wymarzonego indeksu na wybranym kierunku uczelni wyższej.

Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej dla młodzieży szkół średnich organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym roku Olimpiadę przeprowadzono w 3 kategoriach tj. dla elektryków, elektroników i informatyków. W I etapie, który odbył się 4 listopada 2016 r. uczestniczyło 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski. Do II etapu przeszło 566 uczniów w tym 166 elektryków, 244 elektroników oraz 156 teleinformatyków. Zawody okręgowe II etapu Olimpiady zostały przeprowadzone w 12 miastach w tym w Gdańsku dla uczniów szkół średnich technicznych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada znajduje się w rejestrze olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej i finansowana jest ze środków MEN, UM w Bydgoszczy oraz przez sponsorów i partnerów branżowych

„Złote Lwiątko”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Komitet Organizacyjny Gdańskich Dni Elektryki 2016, w skład którego wchodzą studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki należący do Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich, otrzymał tegoroczną nagrodę „Złote Lwiątko” przyznawaną przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Nagrodę przyznano w kategorii „Konferencja i szkolenie”, honorując tym samym bardzo wysoko ocenianą organizację jednej z największych imprez branży elektrycznej na Pomorzu.

Nagrody „Złote Lwiątko”, które zostały wręczone w dniu 16.12.2016 r. na dorocznej Gali Aktywności Studenckiej organizowanej przez Samorządu Studentów PG, są przyznawane w ośmiu kategoriach na podstawie głosowania całej społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej.

SEP-owiec Roku 2016

Dnia 12 grudnia 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk Waldemar Dunajewski, postanowił wyróżnić kol. dr inż. Stanisława Wojtasa tytułem SEP-owca roku 2016. Wręczenie dyplomu oraz pamiątkowego obrazu odbyło się podczas spotkania opłatkowego członków SEP Oddział Gdańsk, które odbyło się tego dnia w budynku Domu Technika w Gdańsku. Osobie wyróżnionej serdecznie gratulujemy !

II Sympozjum Historia Elektryki

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Szczecinie odbyło się II Sympozjum Historia Elektryki, którego uczestnikami byli m.in. członkowie SEP Oddział Gdańsk. Głównym organizatorem wydarzenia był Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. II SHE było kolejnym krokiem ku upowszechnieniu znajomości chlubnej historii naszego Stowarzyszenia oraz przemysłu elektrotechnicznego w Polsce. Dzięki niemu okazję do zaprezentowania swych osiągnięć miały oddziały, komitety, sekcje naukowo-techniczne oraz komisje i zespoły SEP, szczególnie te, które w tym roku obchodzą jubileusze swej działalności.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest w tym miejscu.

Wszystkie materiały z II SHE dostępne są pod poniższymi adresami :
Przegląd Zachodniopomorski
Zeszyty Problemowe KOMEL

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z referatem dr hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG
wygłoszonym podczas Sympozjum :
„MIERNICTWO ELEKTRYCZNE NA POLITECHNICE W GDAŃSKU W LATACH 1904-1945”