W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. członkowie Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej – Julia Solecka i Wojciech Gaweł – wzięli udział w wyjeździe do Bukaresztu, w celu spotkania się z przedstawicielami SIER Bucuresti Tineret (Towarzystwo Inżynierów Energetyki w Rumunii). 

Podczas spotkania reprezentanci Koła, wygłosili prezentacje w języku angielskim na tematy techniczne, jak i prezentujące dokonania w zakresie pracy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Seminarium przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze z nastawieniem na przyszłą współpracę, czego dowodem było podpisanie listu intencyjnego i symboliczne wręczenie kasku z logiem SEP na zakończenie.

Dodatkowo, w sobotę przed rozpoczęciem seminarium, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Wsi oraz Pałac Parlamentu. Pałac Parlamentu w Bukareszcie jest jednym z największych budynków na świecie, do wybudowania którego użyto milion m3 marmuru.

Wyjazd członków Koła został sfinansowany przez SEP Oddział Gdańsk i był współorganizowany razem z Akademickim Kołem SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentowali:
Jarosław Krysiak – Przewodniczący CKMiS SEP
Julia Solecka – Przewodnicząca SRK SEP / Prezes Studenckiego Koła SEP PG
Wojciech Gaweł – Członek CKMiS SEP
Michał Wesołowski – Prezes Akademickiego Koła SEP PW
Bartek Ludniewski – Wiceprezes Akademickiego Koła SEP PW
Piotr Derugo – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Karol Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Kamil Halamus – Członek Akademickiego Koła SEP PW
Adrianna Wesołowska – Członek Akademickiego Koła SEP PW

Dodaj komentarz