W dniu 18 grudnia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk szkolenie pt. „Instalacje niskiego napięcia z zasilaniem awaryjnym – wybrane rozwiązania oraz problemy budowy i badania zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i norm”. Udział w nim wzięli członkowie SEP oraz POIIB. Seminarium poprowadził ceniony wśród elektryków wykładowca dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG.

Materiały ze szkolenia są do pobrania w tym miejscu.

Dodaj komentarz