Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwalony przez XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w czerwcu br.

Wobec powyższego od dnia 13 listopada br. przestał obowiązywać Statut SEP uchwalony w roku 2007. Nowy statut dostępny w tym miejscu.

Dodaj komentarz