W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Szczecinie odbyło się II Sympozjum Historia Elektryki, którego uczestnikami byli m.in. członkowie SEP Oddział Gdańsk. Głównym organizatorem wydarzenia był Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. II SHE było kolejnym krokiem ku upowszechnieniu znajomości chlubnej historii naszego Stowarzyszenia oraz przemysłu elektrotechnicznego w Polsce. Dzięki niemu okazję do zaprezentowania swych osiągnięć miały oddziały, komitety, sekcje naukowo-techniczne oraz komisje i zespoły SEP, szczególnie te, które w tym roku obchodzą jubileusze swej działalności.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest w tym miejscu.

Wszystkie materiały z II SHE dostępne są pod poniższymi adresami :
Przegląd Zachodniopomorski
Zeszyty Problemowe KOMEL

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z referatem dr hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG
wygłoszonym podczas Sympozjum :
„MIERNICTWO ELEKTRYCZNE NA POLITECHNICE W GDAŃSKU W LATACH 1904-1945”

Dodaj komentarz