W dniu 12 marca 2018 r. w budynku Domu Technika w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Gdańsk SEP, w czasie którego zostały wybrane nowe władze na kadencję 2018-2022. Wydarzeniu towarzyszyły wystąpienia ustępujących władz : Prezesa, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Zostały również wręczone medale i odznaczenia SEP oraz FSNT-NOT dla członków Naszego stowarzyszenia. Udział w WZO wzięli goście honorowi w tym m.in. Dziekan WEiA PG prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, Prezes Pomorskiej Rady FSNT-NOT prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko oraz członek Zarządu Głównego SEP mgr inż. Jacek Zawadzki. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2014-2018) wygłoszonym podczas WZO przez ustępującego Prezesa Waldemara Dunajewskiego.

Władze SEP Oddział Gdańsk (kadencja 2018-2022) :

Prezes SEP Oddział Gdańsk
Wojtas Stanisław

Zarząd SEP Oddział Gdańsk
Andrzejewska Anna
Borowski Kornel
Jabłonka Jan
Klonowski Tadeusz
Kuczkowski Grzegorz
Kuczyński Andrzej
Kuźma Emil
Melchert Agata
Minkowski Przemysław
Nowosielski Andrzej
Rynkowski Adam
Stromski Brunon
Szumichora Zuzanna
Zimniak Piotr
Żeromski Kamil

Komisja Rewizyjna SEP Oddział Gdańsk
Adamska Urszula
Bulwan Mateusz
Dunajewski Waldemar
Kulling Marcin
Waleński Krzysztof

Sąd Koleżeński SEP Oddział Gdańsk
Boryń Henryk
Jakubiuk Kazimierz
Wawrzyński Andrzej

Jesteś studentem semestru dyplomowego studiów pierwszego stopnia?
Spróbuj swoich sił w konkursie organizowanym przez SEP Oddział Gdańsk „Na Najlepszą Pracę Dyplomową Inżynierską”
To proste:

1) Twoja praca jest z zakresu Elektrotechniki, Elektroniki lub Energetyki ?

2) Pracę dyplomową oceniono przynajmniej na 4,5 ?

Tyle wystarczy, żeby zgłosić się do konkursu i powalczyć o cenne nagrody oraz uznanie w środowisku SEP, czyli największej organizacji naukowo-technicznej w Polsce.

Główną nagrodą za najlepszą pracę dyplomową jest nagroda pieniężna w wysokości 5000zł.

Laureaci drugiego i trzeciego miejsca również zostaną hojnie nagrodzeni :

 2 miejsce – 3000zł, 3 miejsce – 2000zł.

Celem, jaki przyświeca idei konkursu jest promowanie wybitnych studentów w środowisku SEP i ułatwienia im rozpoczęcia kariery zawodowej, bądź naukowej.

Dzięki temu konkursowi, studenci którzy podejmą ambitne tematy oraz włożą w przygotowanie pracy dużo wysiłku, będą mieli okazję otrzymać w nagrodę nie tylko wysoką ocenę ,ale także wynagrodzenie pieniężne.

Chcesz podjąć wyzwanie i mieć szanse na lepszy start zawodowy? Wiesz o tym, że dyplom to nie wszystko i warto budować swoje CV w oparciu o konkretne osiągnięcia?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!!!
Czekamy na zgłoszenia do 30   kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie na www.sep.gda.pl/konkurs

Szanowni Państwo,

W dniu 26 lutego 2018 r. miało miejsce ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Gdańsk SEP (2014-2018). Wydarzenie to było okazją do podsumowania działalności Oddziału w kończącej się kadencji jak również wręczenia „Dyplomu Prezesa Honorowego Oddziału Gdańsk SEP” kol. Henrykowi Bajduszewskiemu oraz kol. Andrzejowi Wawrzyńskiemu.

W najbliższym czasie na stronie zostanie zamieszczone sprawozdanie Prezesa OG SEP mgr inż. Waldemara Dunajewskiego, podsumowujące kadencję 2014-2018.

Pragniemy również poinformować, iż 12 marca 2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Oddziału, w trakcie którego wyłonieni wcześniej delegaci z poszczególnych kół SEP wybiorą nowe władze na kadencję 2018-2022.

W związku z obchodami w marcu bieżącego roku 120-lecia urodzin prof. Janusza Groszkowskiego, w ostatnim numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych został zamieszczony artykuł poświęcony tejże osobie, którego autorem jest członek SEP Oddział Gdańsk dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG.

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z powyższym artykułem.

Po raz dwudziesty Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizowało Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 w trzech kategoriach: elektryk, elektronik, teleinformatyk. Pierwszy etap przeprowadzono w szkołach pod koniec ubiegłego roku, natomiast drugi etap odbył się jednocześnie w całym kraju 8 stycznia br. Dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego drugi etap przeprowadzono w Zespole Szkól Elektronicznych w Gdańsku.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 24-ech uczniów z 6-ciu szkół:
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach,
– Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku,
– Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku,
– Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni,
– Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie,
– II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Słupsku.

Uczestnictwo zgłosiło jednak jedynie 13-stu na 24-ech uczestników kolejno w kategoriach :
– teleinformatyka – 6 osób zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez jedną (ZSŁ w Gdańsku),
– elektronika – 8 osób się zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez siedem (ZSP w Chojnicach i ZSŁ),
– elektryka – 10 osób zakwalifikowanych, akces zgłoszony przez pięć (II LO, ZSP w Chojnicach i ZSE).  

II etap ubiegłorocznej edycji cieszył się zdecydowanie większą frekwencją. Niestety tegoroczna data okazała się niefortunna dla uczestników z racji organizowanych w sąsiednich terminach egzaminów zawodowych przez szkoły.

W ciągu 120 minut uczestnicy do rozwiązania mieli po sześć zadań otwartych dla elektroników i teleinformatyków i pięć dla elektryków. Każde zadanie umożliwiało zdobycie 10 punktów. Nad prawidłowością przebiegu II etapu Olimpiady czuwał Komitet Okręgowy Olimpiady reprezentowany przez przedstawicieli z SEP Oddział Gdańsk i organizatora ZSŁ w Gdańsku. Komitetowi przewodniczył Andrzej Kuczyński (SEP OG / Politechnika Gdańska), którego wspomagali : Wiesław Aftyka (ZSŁ Gdańsk) i Marek Rusin (SEP OG). Zakodowane prace uczniów oceniane będą przez Komitet Główny Olimpiady, który mieści się przy Oddziale Bydgoskim SEP. Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów spotkają się w etapie finałowym, który odbędzie się 16 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Oficjalne zakończenie XX Olimpiady będzie miało miejsce w kwietniu na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. „EUROELEKTRA” finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, UM w Bydgoszczy i przez sponsorów oraz partnerów branżowych znajduje się w rejestrze olimpiad MEN. Zwycięzcy w finale uzyskają prawo otrzymania wymarzonego indeksu na wybranym kierunku studiów.

Partnerzy

Współpracujemy z