Szkolenie 27.04.2017 r.

Posted by Marek Behnke on 25 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu 27 kwietnia br. w sali klubowej Domu Technika odbyło się bezpłatne szkolenie dla członków SEP oraz POIIB zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, w którym udział wzięło 41 osób.

Tematyka szkolenia :

Część I.
Kable elektroenergetyczne. Znaczenie i interpretacja danych w specyfikacjach technicznych kabli (dr inż. Adam Rynkowski)
1. Podstawowe definicje z zakresu budowy i stosowania kabli elektroenergetycznych.
2. Zakres i podstawowe tematy w Normie SEP ; N SEP-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. Kable nn – budowa i oznakowanie. Przykładowa specyfikacja techniczna.

Część II. Oświetlenie awaryjne w nowoczesnym budownictwie (Firma Hybryd Sp. z o.o.)

1. Wprowadzenie teoretyczne.
2. Stoisko z materiałami technicznymi.
3. Konsultacje

Elektryczne przyrządy pomiarowe

Posted by Marek Behnke on 14 marca 2017

W dzisiejszych czasach, gdy pomiary zostały zdominowane przez mierniki cyfrowe, powoli zapominamy, że jeszcze kilka lat temu korzystaliśmy głównie z mierników elektromechanicznych.
Historia miernictwa elektrycznego wiąże się z doświadczeniami Hansa Oersteda, który już w 1820 roku zaobserwował zjawisko odchylania igły kompasu w pobliżu przewodu, przez który przepływa prąd. Umożliwiło to konstrukcję galwanometru, a później różnego typu mierników magnetoelektrycznych, elektromagnetycznych, elektrodynamicznych, elektrostatycznych i wielu innych.

                                                            

W latach 30-tych XX wieku miernictwo elektryczne było już na wysokim poziomie. Dla tych, którzy mają ochotę na wspomnienie przyrządów pomiarowych z tamtego okresu, zapraszamy do lektury książki „Elektryczne przyrządy pomiarowe”. Książka została napisana przez Tadeusza Kuliszewskiego i wydana w 1937 roku w serii Biblioteka montera i technika elektrycznego pod redakcją prof. M. Pożaryskiego.

Książkę ze swoich zbiorów udostępnił i do zamieszczenia na stronie OG SEP przygotował dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof.PG.

Konkurs prac dyplomowych

Posted by Marek Behnke on 14 marca 2017

Sekcja Trakcji Elektrycznej Stowarzyszenia  Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, w dniu 30 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej PKP ENERGETYKA S.A. w Sopocie, zorganizowała seminarium pt. „Ograniczniki przepięć nn – podstawy oceny technicznej oraz wymagania formalne i użytkowe”.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym Dyrektor P.K.P Energetyka i Naczelnik z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Podczas seminarium wygłoszono referaty z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, które uwypukliły aktualne problemy w zakresie  wymagań technicznych i formalnych stawianym ogranicznikom przepięć w odniesieniu do obowiązujących norm  i przepisów oraz praktyki instalacyjnej. Treść referatów stała się podstawą bardzo ciekawej i merytorycznej dyskusji, która uwzględniała zdarzenia dotyczące niewłaściwego stosowania lub braku ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych, a także parametrów technicznych ograniczników sprzedawanych na terenie kraju oraz niejednolitego sposobu ich oznakowania oraz  kontroli. Wysuwano również propozycje ujednolicenia specyfikacji technicznej dla ograniczników przepięć tak, aby jednoznacznie określała  i umożliwiała właściwe zastosowanie ograniczników w systemie ochrony przepięciowej.  Dyskusja prowadziła w kierunku propozycji zapisania w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury konieczności stosowania ograniczników ucinających (z przerwą izolacyjną) dla ochrony obwodów i urządzeń elektrycznych na wejściach do obiektów budowlanych.

Wymienione propozycje wpisują się  do realizacji prośby Przewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przesłanej do Przewodniczących Rad Okręgowych  z dnia 23.01 2017 r. dotyczącej składania propozycji do zmian w nowej ustawie. Współpraca w tym zakresie z POIIB została nawiązana.

Sekcja Trakcji Oddziału Gdańsk SEP jest na etapie dyskusji i formułowania wniosków dotyczących ujednoliconego zapisu danych technicznych ograniczników oraz ujęcia wymagania stosowania ograniczników nn w obiektach budowlanych w nowej ustawie lub rozporządzeniu. Pierwsze wnioski zostały skierowane do Izby Rzeczoznawców SEP.

W przedostatni weekend lutego Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk jak co roku – w okresie zimowym – zorganizowało dla swoich członków szkolenie wyjazdowe połączone ze spotkaniem integracyjnym. Udział w nim wzięło blisko 70 osób. Wydarzenie odbywało się zawsze na Kaszubach, jednakże w tym roku po raz pierwszy udano się w okolice Elbląga–Folwark Kadyny. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1255 r. Do atrakcji miejscowości należy 700-letni Dąb Bażyńskiego. Znajduje się tam również Państwowa Stadnina Koni, która prowadzi m.in. naukę jazdy konnej. Część integracyjna rozpoczęła się od rozpalenia ogniska, przy którym uczestnicy spędzili swój czas do późnych godzin wieczornych. Następnie zaś w lokalu podczas uroczystej kolacji swoimi utworami do samego rana rozgrzewał ich DJ.

Partnerzy

Współpracujemy z