„Złote Lwiątka 2018”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Studenckie Koło SEP PG po raz trzeci z rzędu zostało uhonorowane główną nagrodą, w organizowanym przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej plebiscycie „Złote Lwiątka”. Pierwsze miejsce zostało wywalczone w kategorii „Projekt Rozwijający Studentów”, za zorganizowane w maju bieżącego roku 21. Laboratorium Wyjazdowe. Główną koordynatorką wydarzenia była kol. Natalia Wojciechowska.

Laboratorium Wyjazdowe – organizowane co roku nieprzerwanie od 21 lat – jest kilkudniowym wyjazdem naukowym, w ramach którego członkowie koła oraz inni wyróżniający się studenci odwiedzają firmy, obiekty i instytucje ściśle związane z tematyką elektryki i energetyki w całej Europie. Biorące w wydarzeniu udział osoby mają w ten sposób możliwość zdobycia doświadczenia, w oparciu o wiedzę pozyskaną na uczelni.

„Złote Lwiątka”, które zostały wręczone 8 grudnia br. na dorocznej Gali Aktywności Studenckiej organizowanej przez Samorząd Studentów PG, są nagrodą przyznawaną w dziewięciu kategoriach na podstawie głosowania całej społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej.  Plebiscyt ten ma na celu nagradzanie aktywnych studentów, organizacje studenckie i koła naukowe za ich osiągnięcia oraz działalność.

Zarząd Oddziału składa na ręce Prezes SK SEP PG Julii Soleckiej najwyższe wyrazu uznania za sukcesy osiągane przez członków koła w roku bieżącym – zarówno te indywidualne jak i zespołowe, czego najlepszym przykładem jest powyższe wyróżnienie.

Reprezentantki SK SEP PG – od lewej Natalia Wojciechowska, Julia Solecka, Ewa Gałecka

Zmiana wys. składek członkowskich

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dn. 28 listopada br. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich
na lata 2019-2022.

Opłata za składki uległa podwyższeniu i przedstawia się następująco:
1. normalna – 13 zł miesięcznie (tj. 156 zł rocznie),
2. ulgowa – 6,50 zł miesięcznie (tj. 78 zł rocznie).

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP OG 2018

W dniu 6 grudnia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk. Udział w wydarzeniu wzięło niemal 100 uczestników w tym zaproszeni goście na czele z Członkami Honorowymi SEP – prof. dr hab. inż. Jackiem Mareckim oraz Henrykiem Bajduszewskim. Spotkanie się w tak licznym gronie było idealną okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla członków SEP OG, w tym przyznania tytułu „SEP-owca Roku 2018” za całokształt działalności społecznej kol. Przemysławowi Minkowskiemu,. Wydarzenie to, było także możliwością do złożenia podziękowań wszystkim członkom komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za realizację tegorocznej Pomorskiej Gali Energetyki, zorganizowanej z okazji uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego dnia wręczono również listy gratulacyjne – otrzymali je członkowie zespołu, który we wrześniu br. roku zajął I miejsce w Europie w konkursie International Management Cup 2018, zorganizowanym przez EUREL.

Poniżej przedstawiamy pełną listę osób odznaczonych/wyróżnionych :

Tytuł „SEP-owiec Roku 2018”
Przemysław Minkowski

Srebrna Odznaka Honorowa SEP
Robert Cwalina
Tadeusz Klonowski
Andrzej Kurowoski
Sławomir Kucharski
Grzegorz Niewdana

Medal im. Prof. Stanisława Szpora
 Janusz Pawelczyk

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego
 Władysław Reducha

Komitet Organizacyjny Pomorskiej Gali Energetyki
Przemysław Minkowski
Julia Solecka
Grzegorz Kuczkowski
Wojciech Gaweł
Kamil Żeromski

Listy gratulacyjne – laureaci I miejsca w konkursie IMC 2018
Julia Solecka
Katarzyna Sadłucka
Wojciech Gaweł
Marcin Podlewski

Listy jubileuszowe
Stanisław Maciej Dąbrowski – z okazji ukończenia 80 lat
Józef Czucha – z okazji ukończenia 75 lat

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

XX ODME – Szczecin

W dniach 22-25 listopada 2018 r. w Szczecinie odbyły się XX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. W wydarzeniu wzięła udział siedmioosobowa delegacja ze Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej. Podczas konferencji, studenci uczestniczyli między innymi w spotkaniu z Prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotrem Szymczakiem oraz w panelu dyskusyjnym na temat energii konwencjonalnej i odnawialnej, a także wykładach o elektromobilności i energii wiatrowej. W czasie ODME jak zawsze odbyła się również Liga Elektryka, zaś zwieńczeniem konferencji był uroczysty bankiet.

W trakcie czterodniowego wydarzenia miało również miejsce posiedzenie Studenckiej Rady SEP, będącej przedstawicielem młodzieży akademickiej zrzeszonej w SEP. W trakcie SRK odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Zarządu SRK. Z radością możemy poinformować że kol. Julia Solecka z Oddziału Gdańsk SEP została Sekretarzem SR na najbliższą kadencję. Na Przewodniczącego SR został wybrany Jakub Głuchowski z Oddziału Poznańskiego, a na Wiceprzewodniczącego Maciej Burnus z Oddziału Krakowskiego.

Stypendium Organizacyjne SEP

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż kol. Julia Solecka ze Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej, za swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, otrzymała stypendium organizacyjne dla młodych liderów SEP, przyznane przez ogólnopolski Funduszu Stypendialny SEP. Decyzją Kapituły Funduszu Stypendialnego, przy uwzględnieniu propozycji Zarządu Funduszu, postanowiono przyznać stypendia organizacyjne siedmiu osobom w Polsce. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 22 listopada 2018 r. podczas inauguracji XX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Laureatce serdecznie gratulujemy !