XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP

W dniach 21 -24.06.2018 r. w Poznaniu odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP, podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 2018-2022. 

W zjeździe udział wzięło ok. 250 osób. Oddział Gdańsk SEP w WZD reprezentowało 12 delegatów i 2 Członków Honorowych – prof. dr hab. inż. Jacek Marecki oraz Henryk Bajduszewski.

Na funkcję Prezesa SEP kandydowały dwie osoby – mgr inż. Waldemar Dunajewski z Oddziału Gdańsk SEP oraz dr inż. Piotr Szymczak z Oddziału Szczecińskiego. W głosowaniu tajnym na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich wybrano Kol. Piotra Szymczaka.

Do Władz Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Oddziału Gdańsk wybrani zostali koledzy:
Zarząd Główny – dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
Komisja Wyborcza – mgr inż. Marek Rusin

Kompletna relacja z XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP dostępna jest pod tym adresem.

Wszystkim Delegatom dziękujemy za miłą i koleżeńską atmosferę w trakcie Zjazdu!

Materiały szkoleniowe z dnia 26.06.2018 r.

W dniu 26 czerwca 2018 r. w Domu Technika w Gdańsku odbyło się szkolenie zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk pt. „Jak stosować w instalacjach elektrycznych wymagania Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 r. w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego?”. Szkolenie to było przeznaczone dla członków SEP oraz POIIB. Osoby zainteresowane pozyskaniem materiałów z ww. szkolenia, informujemy, że są one do pobrania w formacie pdf pod tym adresem. Jednocześnie pragniemy podziękować dr. inż. Henrykowi Boryń za możliwość ich udostępnienia.

II edycja YES! Gdańsk

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się druga edycja projektu YES! Gdańsk. Jest to jeden z najnowszych projektów Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej, który został zapoczątkowany z okazji 20-lecia jego istnienia. YES! Gdańsk jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie rozwojem branży energetycznej w Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Oddziałem Gdańsk SEP.

Celem projektu było wyjście naprzeciw potrzebom studentów: stworzeniu okazji do zaczerpnięcia wiedzy od ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym oraz pomocy osobom wiążącym przyszłość z sektorem energetyki na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery.

Wkrótce na stronie pojawi się pisemna relacja z tego wydarzenia, jednakże już teraz zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem podsumowującym YES! Gdańsk, który dostępny jest pod tym adresem.

Kursy na uprawnienia SEP – Gdynia oraz Gdańsk

Niniejszym informujemy, iż rozpoczęcie najbliższych kursów z wolnego naboru przygotowujących do złożenia egzaminu na świadectwa kwalifikacyjne E i D nastąpi dopiero po wakacjach, tj. w miesiącu wrześniu.
Termin ten obejmuje zarówno Gdynię jak i Gdańsk.

Powyższa informacja nie dotyczy szkoleń przeprowadzanych dla firm.

Osoby zainteresowane mogą nadsyłać zgłoszenia drogą mailową pisząc na adres sep@sep.gda.pl