Szkolenie – 18.XII.2017 r.

W dniu 18 grudnia br. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce zorganizowane przez SEP Oddział Gdańsk szkolenie pt. „Instalacje niskiego napięcia z zasilaniem awaryjnym – wybrane rozwiązania oraz problemy budowy i badania zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i norm”.  Udział w nim wzięli członkowie SEP oraz POIIB. Seminarium poprowadził ceniony wśród elektryków wykładowca dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. PG.

Materiały ze szkolenia są do pobrania w tym miejscu.

 

Bal Politechniki Gdańskiej 2018

W imieniu Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej serdecznie zapraszamy na „Bal PG”, który odbędzie się 27.01.2018 r. 

Do tańca gra Zespół STANDARD ACOUSTIC prowadzony przez Wojciech Wiśniewskiego

Szczegółowe informacje dotyczące balu i rezerwowania zaproszeń znajdują się pod tym adresem.

Wszelkie pytania można kierować do poniższej osoby:
Marian Muczyński – tel. 58 682 74 39 i 502 034 630
e-mail: muczynski@wp.pl

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP Oddział Gdańsk

W dniu 11 grudnia 2017 r. w budynku Domu Technika w Gdańsku miało miejsce spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk. Udział w wydarzeniu wzięło niemal 120 osób w tym goście honorowi na czele z prof. dr hab. inż. Jackiem Mareckim oraz dziekanem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Krzysztofem Góreckim. Spotkanie się w tak licznym gronie było idealną okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla członków SEP OG, w tym tytułu „SEP-owca Roku 2017” uzyskanego przez Kol. Zuzannę Szumichorę, przyznanego za całokształt działalności społecznej. Wydarzenie to, było także możliwością do złożenia podziękowań wszystkim członkom komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego w tym roku za realizację 42. edycji Gdańskich Dni Elektryki, w których udział wzięło kilkaset osób z całej Polski. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

„Złote Lwiątka 2017”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Studenckie Koło SEP PG w organizowanym przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej plebiscycie „Złote Lwiątka 2017”, zostało wybrane najlepszym Kołem Naukowym na Politechnice Gdańskiej. Uhonorowano tym samym ciężką pracę członków koła włożoną w organizację m.in. Laboratorium Wyjazdowego, konferencji YES! Gdańsk oraz Gdańskich Dni Elektryki 2017. Pragniemy zauważyć, że nagroda ta została wywalczona przez SK  SEP PG drugi raz z rzędu !

Nagrody „Złote Lwiątko”, które zostały wręczone na dorocznej Gali Aktywności Studenckiej organizowanej przez Samorządu Studentów PG, są przyznawane w dziewięciu kategoriach na podstawie głosowania całej społeczności studenckiej Politechniki Gdańskiej.  Plebiscyt ten ma na celu nagradzanie aktywnych studentów, organizacje studenckie i koła naukowe za ich osiągnięcia oraz działalność.

70-lecie Pomorskiej Rady FSNT-NOT

W dniu 23 listopada 2017 r. Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku obchodziła jubileusz 70-lecia swojej działalności. Była to okazja do podziękowania licznej rzeszy kadry inżynierskiej, za ich dotychczasową szeroką i wielokierunkową aktywność oraz za poświęconą wiedzę i czas na rzecz społecznej działalności w tejże Federacji.

Jednym z gości tej uroczystości był prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Gdańsk mgr inż. Waldemar Dunajewski, który podczas wydarzenia został uhonorowany „Dyplomem Uznania” oraz „Diamentową Odznaką Honorową NOT”.