Studenci z Oddziału Gdańsk SEP najlepsi w Europie

Czteroosobowy zespół studentów ze Studenckiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej zajął 1. miejsce w Europie w konkursie IMC – International Management Cup 2018 organizowanym przez EUREL (Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe).

IMC jest symulacją używaną w szkoleniach z zarządzania w firmie Siemens. Obejmuje wszystkie obszary zarządzania firmą, takie jak : produkcja, zaopatrzenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, sprzedaż, inwestycje oraz dbałość o ekologię. Dodatkowo ważnymi elementami w symulacji były aspekty takie jak: cykl życia produktu, kompetencje pracowników, koszty produkcji, rozpoznawalność firmy czy ceny akcji.

Na zdjęciu zwycięzcy konkursu wraz z organizatorami

Pełna relacja z wydarzenia dostępna pod tym adresem.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !

Kurs na uprawnienia SEP – Gdańsk

Niniejszym zawiadamiamy, iż w dniu 3 października 2018 r. (środa) o godz. 16.00 odbędą się pierwsze zajęcia kursu przygotowującego do złożenia egzaminu na „świadectwa kwalifikacyjne SEP” w Gdańsku (GRUPA I elektroenergetyczna).

Miejsce szkolenia:
Szkoła Okrętowa i Ogólnokształcąca CONRADINUM w Gdańsku- Wrzeszczu, ul. Piramowicza 1/2 – trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, piątek) w godzinach 16:00 -20:00.

Koszt szkolenia:
– „Eksploatacja” (~7 spotkań – 35 godz.*) – 350 zł
– „Eksploatacja”, „Dozór” + „Pomiary” – (~12 spotkań* – 60 godz.*) – 500 zł 
* Ostateczna ilość zajęć zostanie potwierdzona w dn. 3 października br.

Cena kursu nie obejmuje kosztu egzaminu i materiałów szkoleniowych w postaci podręczników

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres sep@sep.gda.pl wraz z wyszczególnieniem zakresu (wskazać punkty) w jakim są zainteresowane szkoleniem :

EKSPLOATACJA i/lub DOZÓR + POMIARY

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

*Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania (prac) czynności :
OBSŁUGI / KONSERWACJI / REMONTÓW / MONTAŻU / KONTROLNO-POMIAROWE

*możliwy do uzyskania zakres uprawnień

Informator wraz z harmonogramem zajęć do pobrania

Zmarł prof. Paweł Zimny

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 12 sierpnia 2018 roku
prof. dr. hab. inż. Pawła Zimnego
emerytowanego profesora Politechniki Gdańskiej, byłego Dziekana Wydziału Elektrycznego. 
 
Profesor Paweł Zimny był wybitnym naukowcem i znakomitym nauczycielem akademickim,
wielce zasłużonym dla rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
 
Zarząd Oddziału Gdańsk SEP składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.